Kam se přikládají oprávnění podle zvláštního právního předpisu?

Přílohy se vkládají formou PDF souborů do aplikace.