Lze měnit jména osob (např. získání titulu, změna příjmení – svatba) či názvy institucí?

V ISVP lze změnit tituly, a to v kontaktních údajích (ikona „Nast./Settings“, záložka „Kontaktní údaje / Contacts“). V ostatních případech se obraťte na technickou podporu systému, kterou zajišťuje ÚZIS ČR: ; +420 222 269 999.