Lze požadovat investice?

Ano, mezi způsobilé náklady lze zahrnout náklady na pořízení dlouhodobého hmotného, případně nehmotného majetku, ale pouze v tom případě, že jeho pořízení bude v návrhu projektu náležitě zdůvodněno a jehož potřebnost bude pro řešení projektu nezbytná.