Lze přerušit služební cestu?

Začátek, ukončení pracovní cesty a další podmínky konání, určuje a schvaluje zaměstnavatel (viz § 153 zákoník práce), tudíž také zaměstnavatel může příp. umožnit zaměstnanci přerušení pracovní cesty (mělo by být však interně ošetřeno) z jeho strany tzn. ze soukromých důvodů (návštěva přátel, kulturní akce apod. v místě nebo v jeho okolí, kam byl vyslán, tzn. může odjet o den, dva dní dříve, anebo zůstat a odjet domů později). O přerušení např. nejde, v případě, že zaměstnavatel vyšle zaměstnance o den dříve, aby si mohl po dlouhém cestování odpočinout. Z účelové podpory lze pak uhradit obvyklé náklady, které přímo souvisejí s řešením projektu (cesta tam, zpět a obvyklé cestovní náhrady v rámci pracovní cesty).

Pokud zaměstnavatel přerušení pracovní cesty povolí měly by být vymezeny nároky zaměstnance na cestovní náhrady a také jasně stanoven začátek a konec přerušení cesty, resp. jasný termín pracovní cesty.