Lze převést nedočerpané Investiční náklady na jinou položku?

Ne, nedočerpanou účelovou podporu z položky Investiční náklady nelze převést na jinou položku, tj. provozní či osobní náklady (byla schválena pro využití konkrétní investice). Částku lze použít v dalších letech řešení ke stejnému účelu (v položce investiční náklady).