Lze převést nedočerpané Investiční náklady na jinou položku?

Ne, nedočerpaná účelová podpora z položky Investiční náklady se nepřevádí (byla schválena pro využití konkrétní investice). Částku lze použít v dalších letech řešení ke stejnému účelu.