Lze využít jinou datovou schránku třetí osoby?

Ano, v souladu se ZD v těchto případech příjemce musí povinně doložit plnou moc k využívání datové schránky třetí osoby. Tento dokument je povinnou přílohou návrhu projektu a v souladu se Zadávací dokumentací musí být vložen do aplikace a zároveň doručen v listinné podobě v průběhu soutěžní lhůty do podatelny Agentury pro zdravotnický výzkum ČR.