Lze zahrnout do nákladů projektu také náklady na péči o děti a další závislé osoby?

Ano, tyto náklady lze zahrnout mezi doplňkové (režijní) náklady, pokud vzniknou v přímé časové a věcné souvislosti při řešení projektu. Vykazování těchto nákladů by mělo být ošetřeno ve vnitřním předpisu příjemce.