Mohou být do soutěže podávány projekty spočívající v klinickém hodnocení léčiv a zdravotnických prostředků?

Do soutěže není možné podávat návrhy projektů, které spočívají v klinickém hodnocení léčiv dle ustanovení zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o znění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o léčivech), a nebo klinické zkoušce zdravotnických prostředků dle zák. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro,  ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o zdravotnických prostředcích), které nejsou registrovány nebo které by vyžadovaly změnu registrace včetně změnového řízení (tzn. změnu léčivé látky, formy podání, síly, velikosti balení, použití schváleného zdravotnického prostředku jinak, než jak je deklarován výrobcem apod.), vyjma klinických hodnocení prováděných nekomerčními zadavateli. Zadavatelem klinického hodnocení musí být uchazeč/spoluuchazeč. Poskytovatel zdravotních služeb nemusí být zadavatelem klinického hodnocení nicméně musí být vždy uchazečem/ spoluuchazečem (resp. budoucím příjemcem/spolupříjemcem).

V případě tzv. jiných klinických zkoušek dle čl. 82 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2017/745 o zdravotnických prostředcích, postačí pouze ohlášení o záměru provést klinickou zkoušku SÚKLu  v souladu s  § 22 odst. 3 zákona 375/2022 Sb., v tomto případě do „povinné přílohy“ vložte čestné prohlášení navrhovatele, že klinická zkouška bude ohlášena (volná forma v PDF).