Mohu být navrhovatelem i bez Ph.D. či jeho ekvivalentu?

Ne. V rámci Podprogramu 1 a 3 může být navrhovatelem jen fyzická osoba zabývající se výzkumem, která v době podávání návrhu projektu do veřejné soutěže má akademický titul Ph.D., jeho ekvivalent či vyšší uznávaný titul (CSc., DrSc., Dr., DSc. apod.).

V rámci Podprogramu 2 může být navrhovatelem jen fyzická osoba zabývající se výzkumem, u které v roce podávání návrhu projektu do veřejné soutěže uplynulo nejvýše 8 let od udělení akademického titulu Ph.D. nebo jeho ekvivalentu, nebo jej získá nejpozději do dne uzavření smlouvy/vydání rozhodnutí o řešení projektu.

Tyto podmínky trvají i v případě udělení dotace, a to po celou dobu řešení projektu i v rámci případných změn.