Mohu do VES podat libovolný počet projektů?

Ne, táž fyzická osoba může v této veřejné soutěži (soutěž zahrnuje oba podprogramy) vystupovat pouze u jednoho návrhu projektu jako navrhovatel a u jednoho návrhu projektu jako spolunavrhovatel.

1. příklad: podám projekt v rámci Podprogramu 1 jako navrhovatel a v Podprogramu 2 jako spolunavrhovatel,

2. příklad podám dva projekty v Podprogramu 1 v prvním projektu jako navrhovatel a v druhém projektu jako spolunavrhovatel atd.

Role člena týmu či dalšího účastníka projektu není omezena počtem projektů (musí být však dodržen min. úvazek a celkový úvazek 100% příp. max výše mimořádné odměny 100 tis. Kč).