Mohu přiložit sken žádosti o stanovisko SÚKLu, tak jak tomu bylo v minulých soutěžích?

Ne, musí již být přiloženo Rozhodnutí povolení či ohlášení SÚKL. V případě, že se nejedná o klinické hodnocení může být přiloženo stanovisko SÚKL, že se nejedná o klinické hodnocení nebo čestné prohlášení uchazeče ve vztahu k SÚKL (viz čl. 4.2 odst. 1 písm. g) zadávací dokumentace).