Musí být pojištění každé klinické studie posouzeno MEK nebo u studií, která nejsou multicentrická stačí posouzení etické komise?

Pojištění intervenčních klinických hodnocení, jedná-li se o multicentirkcé klinické hodnocení, pak ho posuzuje multicentrická etická komise, pokud se jedná o monocentrické klinicé hodnocení, pak vše posuzuje místní/lokální etická komise.