Musím uvést své rodné číslo?

Rodné číslo musí mít vyplněn každý v roli spolu/navrhovatele projektu doporučeného k financování tzn. spolu/řešitel. Rodné číslo (příp. státní příslušnost, pokud Vám rodné číslo nebylo přiděleno, v rodném čísle pak bude uvedeno datum narození ve formátu rok, měsíc, den, v případě žen měsíc +50 – cizí státní příslušník) je vyžadováno u rolí spolu/řešitel, z důvodu předávání dat do Centrální evidence projektů (IS VaVaI odkaz zde https://www.isvavai.cz/). V ISVP rodné číslo příp. státní příslušnost zadáte v části „Osobní nastavení“ -> „Kontaktní údaje“.