Musím v ISVP uvést své rodné číslo?

Při podání návrhu projektu není tento údaj vyžadován, nicméně v případě financování projektu je rodné číslo (příp. státní příslušnost pokud Vám rodné číslo nebylo přiděleno – cizí státní příslušník) vyžadováno u rolí spolu/řešitel, z důvodu předávání dat do Centrální evidence projektů (IS VaVaI odkaz zde https://www.rvvi.cz/cep). Rodné číslo příp. státní příslušnost v ISVP zadáte v části „Osobní nastavení“ -> „Kontaktní údaje“.