Může být očekávaný výsledek publikován v jakémkoliv časopise s impakt faktorem?

Při publikovaní výsledků projektu se doporučuje pečlivě zvážit výběr odborného časopisu a nepublikovat v pochybných časopisech, které vykazují rysy špatné publikační praxe, nedodržují publikační standardy a etiku (např. vysoký počet autocitací, nekvalitní nebo fiktivní recenzní řízení, smyšlená jména členů redakční rady, smyšlené indikátory kvality apod.), bližší informace například https://openscience.cuni.cz/OSCI-37.html.