Může být zadavatelem klinického hodnocení spoluuchazeč?

Ne, dle zák. č. 378/2007 Sb., o léčivech, zadavatelem klinického hodnocení musí být vždy uchazeč resp. budoucí příjemce účelové podpory (v tomto případě musí být uchazečem zdravotnické zařízení).