Patří mezi způsobilé náklady pojištění klinického hodnocení?

Ne. Náklady na pojištění klinického hodnocení nemohou být zahrnuty mezi způsobilé náklady projektu.