Patří specializovaná odborná výpočetní technika nutná k realizaci projektu a jeho cílů mezi uznatelné náklady?

Ano, specializovanou odbornou výpočetní techniku, která je nutná k realizaci projektu a jeho cílů, lze zahrnout do uznatelných nákladů. Nákup takovéto výpočetní techniky musí však být specifikován a řádně zdůvodněn v návrhu projektu včetně zdůvodnění využití.