Pokud na konferenci vyjedou dva členové týmu s jedním posterem, u kterého jsou však oba dva mezi autory, lze hradit oba účastníky z účelových prostředků?

Ne, náklady lze hradit pouze účastníkovi, který má v rámci konference potvrzenou aktivní účast (u jednoho příspěvku, může být pouze jedna, pouze jeden aktivně prezentuje i v případě, že má příspěvek více spoluautorů). Pokud bude druhému účastníkovi zaměstnavatelem schválena tato cesta, musí být proplacena z jiných zdrojů např. z institucionálních prostředků (pasivní účast nelze z účelových prostředků hradit).