Prohlášení k SÚKL – čestné prohlášení: Dává i spolunavrhovatel nebo jen navrhovatel? „v ostatních případech bude vždy doložen scan čestného prohlášení uchazeče, že toto stanovisko není třeba (Příloha č. 5 této zadávací dokumentace – viz článek 9.5).“

Čestné prohlášení ve vztahu k SÚKL stačí doložit pouze jednou za hlavního uchazeče, který tím stvrdí, že k celému projektu není nutné povolení SÚKL.