Prohlášení k SÚKL – čestné prohlášení: Dává i spoluuchazeč nebo jen uchazeč?

Čestné prohlášení ve vztahu k SÚKL stačí doložit pouze jednou za hlavního uchazeče, který tím stvrdí, že k celému projektu není nutné povolení SÚKL.