V jakých případech je nutné připojit k návrhu projektu přílohu Motivační účinek?

Příloha motivační účinek se předkládá vždy, pokud je účastníkem projektu „velký“ podnik (ať už v pozici uchazeče nebo spoluuchazeče); vzor této přílohy není předepsaný, formát je srovnávací analýza (porovnání míry zamýšlené činnosti s podporou a bez podpory), maximální rozsah je však stanoven na dvě normostrany – viz článek 5.6. této zadávací dokumentace; odevzdá se prostřednictvím aplikace ISVP, jako vložená příloha ve formě pdf.