FORMÁT DEDIKACE PROJEKTŮ AZV ČR – DOPORUČENÍ PRO ŘEŠITELE

Dle zadání Poskytovatele MZ ČR – formát textu dedikace projektů AZV ČR:

V ČJ:
„Podpořeno z programového projektu Ministerstva zdravotnictví ČR s reg. č. 15-…..A. Veškerá práva podle předpisů na ochranu duševního vlastnictví jsou vyhrazena.“

V AJ:
„Supported by Ministry of Health of the Czech Republic, grant nr. 15-…..A. All rights reserved.“