FORMULÁŘ PRO ŽÁDOST O SCHVÁLENÍ ZMĚNY PROJEKTU MZ

Zveřejňujeme aktuální formulář „ŽÁDOST O SCHVÁLENÍ ZMĚNY PROJEKTU MZ“, který je platný pro všechny řešené projekty v rámci všech soutěží (vč. projektů „VES covid“). Bližší informace ke změnám v průběhu řešení projektu naleznete v zadávací dokumentaci dané soutěže či zde http://azvcr.cz/aktuality/informace-ke-zmenam-v-prubehu-reseni-projektu-podporeneho-z-ucelove-podpory-mz.

Příloha: Formulář Žádost o schválení změny projektu