HODNOCENÍ DÍLČÍCH ZPRÁV ZA ROK 2021

V roce 2022 bylo hodnoceno 344 dílčích zpráv projektů, které byly odevzdány na počátku roku a hodnoceny na zasedáních Odborných hodnotících panelů a zasedání Vědecké rady AZV ČR. Z 344 dílčích zpráv na svých zasedáních odborné hodnotící orgány AZV ČR doporučily 343 projektů k pokračování v řešení, u posledního projektu odborné poradní orgány AZV ČR rozhodli až na základě schůzky s řešiteli, nakonec schválili i pokračování řešení tohoto projektu (v rámci per rollam).

Aktuálně je tedy 344 projektů doporučeno k pokračování v řešení (tj. splněno či splněno s výhradou). Souhrnné hodnocení dílčích zpráv naleznete zde Seznam hodnocených Dílčích zpráv za rok 2021 (na konci seznamu jsou uvedeny projekty navržené odbornými hodnotícími orgány ke kontrolní činnosti a souhrnná tabulka).

Posudky k Dílčím zprávám jsou zveřejněny v ISVP (v detailu konkrétního projektu -> záložka „Detail“ -> sekce „Posudky“, příp. pokud byla na projektu schválená změna, je nutné zobrazit starší verzi projektu vázanou k dané dílčí zprávě). Pokud naleznete v posudku jiné hodnocení než v tabulce výše, došlo k následnému přehodnocení projektu panelem/Vědeckou radou.

Pozn. pokud by se Vám v záložce „Projekty“ nezobrazily všechny projekty, zkuste prosím zaškrtnout pole „Všechny projekty“ a dát vyhledat.