Pokud se Vám některá data nezobrazují správně, celé Hodnocení si můžete stáhnout jako PDF zde.

Hodnocení dílčích zpráv za rok 2022

Registrační čísloNázev projektuNavrhovatelUchazeč/PracovištěUznanéÚčelovéHodnocení
NV18-01-00399Neuroaktivně působící hormony v mozkomíšním moku a séru – využití pro časnou predikci Alzheimerovy nemociVaňková Markéta , RNDr. Ph.D.Endokrinologický ústav14 57712 842Splněno
NV19-01-00101Nádor pankreatu: metabolické změny asociované s inzulínovou rezistencíAnděl Michal, prof. MUDr. CSc., FCMAFakultní nemocnice Královské Vinohrady20 80019 104Splněno s výhradami
NV19-01-00127Fekální mikrobiální transplantace u syndromu dráždivého tračníku: randomizovaná, dvojitě zaslepená studie s překříženým designem a využitím směsné střevní mikrobioty od zdravých dárcůKohout Pavel, doc. MUDr. PhDFakultní Thomayerova nemocnice12 91712 917Splněno
NV19-01-00263Význam de novo lipogeneze v tukové tkáni pro regulaci insulinové senzitivity u obézníchŠiklová Michaela, Ing. Ph.D.Univerzita Karlova/3. lékařská fakulta14 15113 509Splněno
NU20-01-00022Polarizace makrofágů a mastné kyseliny celulární membrány tukové tkáněPoledne Rudolf, prof. Ing. CSc.Institut klinické a experimentální medicíny4 2454 245Splněno
NU20-01-00067Vliv kompenzace diabetu na placentární funkce a fetální cirkulaci u těhotných žen s diabetem 1. typuAnderlová Kateřina, MUDr. Ph.D.Všeobecná fakultní nemocnice v Praze12 68212 682Splněno
NU20-01-00078Racionalizace antibiotické terapie infekce u syndromu diabetické nohy a její vztah ke gastrointestinálnímu traktuFejfarová Vladimíra, MUDr. Ph.D.Institut klinické a experimentální medicíny11 19011 190Splněno
NU20-01-00083Vliv reprodukčního věku a genetických faktorů na prediktory cévního postižení u diabetes mellitusPiťha Jan, Prof. MUDr. CSc.Fakultní nemocnice v Motole8 4118 411Splněno
NU20-01-00121Vliv podávání semaglutidu na dynamiku akutní odpovědi obsahu tuku v játrech na zátěž jednoduchými sacharidyKovář Jan, RNDr. CSc.Institut klinické a experimentální medicíny9 3969 396Splněno
NU20-01-00186Identifikace faktorů ovlivňujících adherenci k farmakoterapii u pacientů s diabetem 2. typu s využitím necílené metabolomikyČajka Tomáš, doc. Ing. Ph.D.Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.13 79413 794Splněno
NU20-01-00264Placentární metabolismus tryptofanu jako spoj mezi maternálním zánětem a poruchami neurologického vývoje novorozenceŠtaud František, Prof. PharmDr. Ph.D.Univerzita Karlova/Farmaceutická fakulta Hradec Králové9 8189 723Splněno
NU20-01-00308Longitudinální sledování dynamiky glukózové tolerance-rizikové a protektivní faktoryVejražková Daniela, RNDr. Ph.D.Endokrinologický ústav11 76011 760Splněno
NU20J-01-00005Ketogenní dieta jako modulátor de novo lipogeneze v játrech a množství viscerálního tuku KETOLIVAŠedivý Petr, Mgr. Ph.D.Institut klinické a experimentální medicíny7 9217 605Splněno
NU21-01-00085Vliv nízkosacharidové diety na kontrolu diabetu 1. typu a rozvoj ostrůvkové autoimunityŠumník Zdeněk, prof. MUDr. Ph.D.Fakultní nemocnice v Motole14 86914 869Splněno
NU21-01-00096Vliv laparoskopické sleeve gastrectomie vs. endoskopické gastroplikace na tělesnou hmotnost, metabolické parametry a složení mikrobiomu u pacientů s obezitou: randomizovaná, otevřená studieŠpičák Julius, prof. MUDr. CSc.Institut klinické a experimentální medicíny11 59611 596Pozastaveno/ příjemce požádal o ukončení projektu
NU21-01-00146Analýza volných DNA a miRNA jako markerů svalového poškození u pacientů léčených statinyVrablík Michal, prof. MUDr. Ph.D.Všeobecná fakultní nemocnice v Praze9 7759 775Splněno
NU21-01-00259Nové inhibitory lipolýzy v léčbě poruch metabolismu lipidů a glukózy při syndromu obstrukční spánkové apnoePolák Jan, Doc. MUDr. Ph.D, MBAFakultní nemocnice Královské Vinohrady12 86512 865Splněno
NU21-01-00448Nové diagnostické a prognostické markery v preoperační a postoperační péči o pacienty s nádory štítné žlázyBendlová Běla, doc. RNDr. CSc.Endokrinologický ústav17 08117 081Splněno
NU21-01-00469Nové přístupy ke zvýšení inzulín-senzitizujících účinků cvičení: zaměření na metabolismus PAHSA (ETAPA)Rossmeisl Martin, MUDr. Ph.D.Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.15 13113 505Splněno
NU21J-01-00017Včasná detekce rozvoje endokrinní orbitopatie u pacientů s dysfunkcí štítné žlázy a metody hodnocení její aktivity a závažnostiSchovánek JanFakultní nemocnice Olomouc6 9846 984Splněno
NU21J-01-00040Intraprostatické steroidy: úloha alternativních biosyntetických drah a endokrinních disruptorů v patogenezi karcinomu prostatyVítků Jana, RNDr. Ph.D.Endokrinologický ústav6 9796 979Splněno
NU22-01-00077Dynamické parametry kompenzace diabetes mellitus ve vztahu k biomarkerům v séru a v nitrooční tekutině u pacientů s očními komplikacemiPrázný Martin, prof. MUDr. CSc., Ph.D.Všeobecná fakultní nemocnice v Praze14 81214 812Splněno
NU22-01-00096Ovlivnění senescence jako nový terapeutický cíl v léčbě metabolických onemocnění a jejich komplikací (TITAN)Mráz Miloš, MUDr. Ph.D.Institut klinické a experimentální medicíny13 41913 419Splněno
NU22-01-00141Velmi přesná kvantifikace Langerhansových ostrůvků hlodavců a člověka pro účely transplantaceHabart David, MUDr. Ph.D.Institut klinické a experimentální medicíny11 75311 753Splněno
NU22-01-00151Predikce kardiovaskulárního rizika a prognózy u pacientů s hypercholesterolémií prostřednictvím genomické a metabolomické analýzyBlaha Vladimír, prof. MUDr. CSc.Univerzita Karlova/Lékařská fakulta Hradec Králové12 39112 391Splněno
NU22-01-00465Charakteristika a konsekvence genetických variant spojených s hyperurikémií, dnavou progresí, nástupem onemocnění a efektem léčby: perspektiva včasné diagnostiky a individualizované léčby v klinické praxiStibůrková Blanka, doc. Mgr. et Ing. Ph.D.Revmatologický ústav8 5448 544Splněno
NU22-01-00499Využití necílené metabolomiky a proteomiky pro identifikaci nových biomarkerů pro sledování progrese mitochondriálních onemocněníPecina Petr, Mgr PhDFyziologický ústav AV ČR, v. v. i.10 95010 950Splněno
NU22J-01-00066Placentární signalizace NLRP3 inflamazómu u žen s gestačním diabetem a terapeutický potenciál metforminuKarahoda Rona, Mgr. Ph.D.Univerzita Karlova/Farmaceutická fakulta Hradec Králové6 7856 785Splněno
NV19-02-00046Sekvenční hybridní ablace versus samostatný chirurgický CryoMAZE v léčbě fibrilace síní (studie SurHyb): multicentrická randomizovaná kontrolovaná studieBulava Alan, prof. MUDr. Mgr. Ph.D.Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích/Zdravotně sociální fakulta26 30216 549Splněno s výhradami
NV19-02-00068Bioartificiální kardiovaskulární záplaty a cévní náhrady na bázi porcinního kolagenu zesílené nano/mikrovlákny remodelované pomocí kmenových buněk v bioreaktorechPirk Jan, prof. MUDr. DrSc.Institut klinické a experimentální medicíny17 24516 980Splněno
NV19-02-00086Duální protidestičková léčba pacientů s akutním infarktem myokardu v kardiogenním šoku – studie DAPT-SHOCK AMIMoťovská Zuzana, Prof. MUDr. PhD. FESC.Fakultní nemocnice Královské Vinohrady19 49518 858Splněno
NV19-02-00118Úloha epikardiální tukové tkáně, subklinického zánětu a nových lipidových signálních molekul při vzniku a rozvoji srdečního selháníMráz Miloš, MUDr. Ph.D.Institut klinické a experimentální medicíny12 38212 287Splněno
NV19-02-00197Hodnocení dynamiky srdeční repolarizace při autonomních provokačních testech u dětí a vývoje mezipohlavních rozdílů u dospívajícíchAndršová Irena , MUDr. Ph.D.Fakultní nemocnice Brno2 9712 971Splněno
NV19-02-00297Proteomická analýza potenciálních markerů dilatační kardiomyopatiePudil Radek, Prof. MUDr. Ph.D.Fakultní nemocnice Hradec Králové9 8269 826Splněno
NU20-02-00052Úloha interakce ledvin a srdce v patofyziologii srdečního selhání: translační studie s cílem definovat nové terapeutické přístupyMaxová Hana, doc. MUDr. Ph.D.Univerzita Karlova/2. lékařská fakulta9 7939 793Splněno
NU20-02-00190Vliv komplexní intervence cílené na snížení hmotnosti na kontrolu rytmu u obézních pacientů s fibrilací síníMráz Miloš, MUDr. Ph.D.Institut klinické a experimentální medicíny12 44012 440Splněno
NU20-02-00244Stereotaktická ablativní radiochirurgie rekurentní komorové tachykardie u strukturního onemocnění srdceCvek Jakub, MUDr. Ing. Ph.D.Fakultní nemocnice Ostrava10 53610 110Splněno
NU20-02-00261Mechanismy účinku genetických variant LDL receptoru a role genetických variant lipoproteinu(a) při vzniku hypercholesterolémie u pacientu s FHFajkusová Lenka, Doc. RNDr. CSc.Fakultní nemocnice Brno12 77412 774Splněno
NU20-02-00310Hodnocení významnosti pravo-levého zkratu u pacientů s PFO po prodělané systémové embolizaciŠťásek Josef, Doc. MUDr. Ph.D.Fakultní nemocnice Hradec Králové14 72314 723Splněno s výhradami
NU20-02-00368Biomechanicky definované vstřebatelné materiály pro kardiovaskulární chirurgiiMoláček Jiří, prof. MUDr. Ph.D.Univerzita Karlova/Lékařská fakulta Plzeň15 91115 911Splněno
NU20J-02-00035Ischemická tolerance srdcí adaptovaných na chronickou hypoxii: úloha hypoxií-indukovaného faktoru 1alfa a mitochondriíAlánová Petra, RNDr. PhD.Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.10 56910 569Splněno
NU21-02-00135Kardiovaskulární účinky flavonoidních metabolitů a vliv metabolických rizikových faktorůMladěnka Přemysl, prof. PharmDr. Ph.D.Univerzita Karlova/Farmaceutická fakulta Hradec Králové14 13813 923Splněno
NU21-02-00289Neurozobrazení v predikci hemoragických komplikací po mechanické rekanalizační léčbě cévní mozkové příhodyTomek Aleš, doc. MUDr. Ph.D., FESOFakultní nemocnice v Motole6 7236 723Splněno
NU21-02-00388Katetrizační ablace vs. modifikace rizikových faktorůOsmančík Pavel, prof. MUDr. PhDFakultní nemocnice Královské Vinohrady19 06613 475Splněno
NU21-02-00402Vliv mechanické zátěže na vznik a udržení arytmogenního substrátu v srdečních síníchSedmera David, prof. MUDr. DSc.Univerzita Karlova/1. lékařská fakulta15 71915 719Splněno
NU21-02-00584Využití vysokofrekvenčního EKG k predikci negativní remodelace levé komory srdeční při chronické kardiostimulaciČurila Karol, Doc. MUDr. Ing. Ph.D.Fakultní nemocnice Královské Vinohrady12 95611 874Splněno
NU21J-02-00021Rozdíly v parametrech agregace krevních destiček a koagulace krve mezi zdravými osobami a pacienty s metabolickými chorobamiCarazo Alejandro, PharmDr. Ph.D.Univerzita Karlova/Farmaceutická fakulta Hradec Králové6 8906 830Splněno
NU21J-02-00039Vliv zvýšené proliferace kardiomyocytů na elektrickou remodelaci myokardu a vnímavost k arytmiím u tlakově přetíženého neonatálního srdceBartoš Martin, MUDr. MDDr. Ph.D.Univerzita Karlova/1. lékařská fakulta6 9966 996Splněno
NU22-02-00014Srdeční selhání u nemocných s pokročilým chronickým onemocněním ledvin: zpřesnění diagnostiky, pochopení málo prozkoumaných mechanismů (CZecking Heart failure in Chronic Kidney Disease trial)Malík Jan, Prof. MUDr. CSc.Všeobecná fakultní nemocnice v Praze8 2978 297Splněno
NU22-02-00051Nové morfologické, imunologické a biochemické ukazatele nestability aterosklerotických plátů karotických arteriíKrálová Lesná Ivana, MUDr. Ph.D.Institut klinické a experimentální medicíny4 0384 038Splněno
NU22-02-00070Nový pohled na patofyziologii rozvoje srdeční atrofie po implantaci mechanické podpory levé komory srdeční: translační studie s cílem definovat nové terapeutické možnostiNetuka Ivan, prof. MUDr. Ph.D.Institut klinické a experimentální medicíny11 21811 218Splněno
NU22-02-00161Mechanismy plicní cévní dysfunkce u srdečního selhání (LUNG-HF)Melenovský Vojtěch, Doc. MUDr. CSc.Institut klinické a experimentální medicíny13 59213 592Splněno
NU22-02-00348Funkční hodnocení genetických variant u případů klinicky „skutečné“ idiopatické fibrilace komor: in vitro a in silico modelování s cílem odhalit arytmogenní mechanismusNovotný Tomáš, Doc. MUDr. Ph.D.Fakultní nemocnice Brno14 98814 988Splněno
NU22-02-00418Klinické a proteomické biomarkery predikující reverzní remodelaci levé komory u pacientů s nově zjištěnou dilatační kardiomyopatiíKrejčí Jan, prof. MUDr. Ph.D.Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně8 8108 810Splněno
NU22J-02-00006Nízkomolekulární inhibitory přechodné mitochondriální propustnosti pro léčbu reperfúzního poškození myokarduBenek Ondřej, PharmDr. Ph.D.Univerzita Hradec Králové/Přírodovědecká fakulta6 9986 998Splněno
NV18-03-00469Reakce neuronální populace hipokampu na stereotaktickou radioterapii extratemporálních mozkových metastáz: vliv na neurokognitivní funkce a zachování kvality životaKazda Tomáš, MUDr. Ph.D.Masarykova univerzita/Lékařská fakulta7 6767 635Splněno
NV19-03-00179Potenciální využití fekální bakterioterapie u pacientů s generalizovaným nádorovým onemocněním léčeným anti-PD-1 protilátkami.Petruželka Luboš, prof. MUDr. CSc.Všeobecná fakultní nemocnice v Praze13 39513 304Splněno
NV19-03-00298Klinické důsledky vnitřní heterogenity karcinomu tlustého střevaPopovici Vlad , Assoc. Prof. ing. Ph.D.Masarykova univerzita/Přírodovědecká fakulta13 63613 636Splněno s výhradami
NV19-03-00354Částečné ozáření prsu po konzervativní operaci časného karcinomu prsu pomocí extrakraniální stereotaktické zevní radioterapie.Burkoň Petr, MUDr. Ph.D.Masarykův onkologický ústav4 1524 108Splněno s výhradami
NV19-03-00501Studium PIWI-interagujících RNA u glioblastomových kmenových buněk a jejich možné klinické implikaceŠána Jiří, doc. Mgr. Ph.D.Masarykova univerzita/Středoevropský technologický institut12 87812 878Splněno s výhradami
NV19-03-00552Zobrazovací studie u pokročilého nádoru vaječníků (ISAAC studie, lmaging Study on Advanced ovArian Cancer)Fischerová Daniela, doc. MUDr. Ph.D.Univerzita Karlova/1. lékařská fakulta11 02310 994Splněno
NV19-03-00559Využití tkáňových mikroRNA pro identifikaci pacientů majících benefit z adjuvantní radioterapie po chirurgickém odstranění atypického meningeomuFadrus Pavel, doc. MUDr. Ph.D.Fakultní nemocnice Brno8 4988 461Splněno s výhradami
NV19-03-00562Využití globálních metylačních profilů a komplexní analýzy fúzních genů pro terapeutické plánování v dětské onkologiiŠtěrba Jaroslav, prof. MUDr. Ph.D.Masarykova univerzita/Lékařská fakulta16 02315 962Splněno
NU20-03-00016Charakterizace genetické predispozice ke vzniku karcinomu ovaria pomocí genomických přístupů u pacientek s diagnózou karcinomu ovaria do 30 letSoukupová Jana, RNDr. Ph.D.Univerzita Karlova/1. lékařská fakulta10 33410 334Splněno
NU20-03-00126Hostitelský mikrobiom ve vztahu k rozvoji Barrettova jícnu a adenokarcinomu jícnuKala Zdeněk, prof. MUDr. CSc.Fakultní nemocnice Brno18 60618 606Splněno
NU20-03-00127Dlouhé nekódující RNA v exozómech jako biomarkery umožňující neinvazivní časnou detekci kolorektálního karcinomuVychytilová Petra, Mgr. Ph.D.Masarykova univerzita/Středoevropský technologický institut13 07512 862Splněno s výhradami
NU20-03-00148Diagnostika a management pacientů s glioblastomem s časnou progresí před zahájením adjuvantní onkologické léčbyLakomý Radek, Doc. MUDr. Ph.D.Masarykův onkologický ústav9 8999 899Splněno s výhradami
NU20-03-00201Analýza heterogenity pokročilých karcinomů prostaty a nové přístupy pro výběr terapieBouchal Jan, Doc. Mgr. Ph.D.Univerzita Palackého v Olomouci/Lékařská fakulta13 71313 713Splněno
NU20-03-00240Celoexomové sekvenování, sekvenování genomu s nízkým pokrytím a transkriptomu pro účely precizní onkologie u dětských pacientů s vysoce rizikovými a relabovanými solidními nádoryŠtěrba Jaroslav, prof. MUDr. Ph.D.Masarykova univerzita/Lékařská fakulta17 50717 507Splněno
NU20-03-00253Role mikrobiomu v patogenezi nitroočního lymfomu, systémového lymfomu a lymfomu CNSHeissigerová Jarmila, Prof. MUDr. Ph.D.Univerzita Karlova/1. lékařská fakulta17 59917 599Splněno
NU20-03-00283Dědičná nádorová predispozice u nemocných s karcinomem prsu nebo kolorekta bez indikace k rutinnímu genetickému testováníKleiblová Petra, MUDr. Ph.D.Univerzita Karlova/1. lékařská fakulta11 96711 967Splněno
NU20-03-00284Imunomonitoring pomocí přestaveb genů pro receptory antigenů ve vztahu k léčebné odpovědi u nádorových onemocněníFroňková Eva, Doc.MUDr. Ph.D.Univerzita Karlova/2. lékařská fakulta9 3359 335Splněno
NU20-03-00285BIOINFORMATICKÉ ZPRACOVÁNI NGS DAT A FUNKČNÍ ANALÝZY KANDIDÁTNÍCH VARIANT PRO TESTOVÁNÍ HEREDITÁRNÍCH NÁDOROVÝCH SYNDROMŮ V ČR (II)Kleibl Zdeněk, Prof. MUDr. Ph.D.Univerzita Karlova/1. lékařská fakulta11 94311 943Splněno
NU20-03-00292PRIORITIZACE KOMBINACÍ LÉČIV U CHRONICKÉ LYMFOCYTÁRNÍ LEUKÉMIE NA ZÁKLADĚ ANALÝZY ADAPTACE BUNĚK NA IBRUTINIB A IDELALISIB IN VIVOMráz Marek, Doc. MUDr. Mgr. Ph.D.Fakultní nemocnice Brno11 47511 475Splněno
NU20-03-00309Sledování parametrů plodnosti a stavu testikulární tkáně u pacientů s tumorem varlete v závislosti na jejich terapii.Komrsková Kateřina, Doc. RNDr. Ph.D.Biotechnologický ústav AV ČR, v. v. i.11 57411 574Splněno s výhradami
NU20-03-00360Vliv hypoxie na terapeutickou odpověď u pacientů s glioblastoma multiformeRudolf Emil, prof. PharmDr. Ph.D.Univerzita Karlova/Lékařská fakulta Hradec Králové15 91115 911Splněno
NU20-03-00412Role transpozibilních elementů a PIWI-interagujících RNA u myelodysplastického syndromu a jejich možné klinické využitíDostálová Merkerová Michaela, Ing. Ph.D.Ústav hematologie a krevní transfuze/Ústav hematologie a krevní transfuze Praha13 02713 027Splněno
NU20-03-00477Smart biokompatabilní nanonástroje pro selektivní doručení drug-siRNA koktejlů pro kombinovanou terapii rakoviny prsuKuča Kamil, Prof. Ing. Ph.D.Fakultní nemocnice Hradec Králové11 09011 090Splněno
NU20J-03-00032Objasnění role asparagin syntetázy v predikci cytostatického účinku L-asparaginázy nejen u leukémiíHložková Kateřina, Ing. Ph.D.Univerzita Karlova/2. lékařská fakulta9 2789 278Splněno
NU21-03-00032Nová lokální terapie myelomové kostní nemociHrdinka Matouš, RNDr. Ph.D.Fakultní nemocnice Ostrava12 44812 448Splněno
NU21-03-00076Využití MALDI-TOF hmotnostní spektrometrie pro identifikaci molekulárních vzorců u relabovaných pacientů s mnohočetným myelomemŠevčíková Sabina, doc. RNDr. Ph.D.Masarykova univerzita/Lékařská fakulta10 80110 801Splněno
NU21-03-00122Vzácné gynekologické sarkomy (studie REGYS)Dundr Pavel, prof. MUDr. Ph.D.Všeobecná fakultní nemocnice v Praze19 40619 406Splněno
NU21-03-00128Klinická a biologická problematika BCR-ABL1-pozitivních leukémiíZuna Jan, prof. MUDr. Ph.D.Univerzita Karlova/2. lékařská fakulta13 73513 735Splněno
NU21-03-00145Homeostáza telomér jako potencialni biomarker rizika, prognózy a progrese u gynekologických nádorů.Vodičková Ludmila, MUDr. CSc.Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.10 56410 564Splněno
NU21-03-00195Strategie antivirové léčby glioblastomu: Hodnoceni klinické odpovědi a studie biomarkerůBártek Jiří, prof. MUDr. CSc., Dr.h.c.Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.10 55810 558Splněno s výhradami
NU21-03-00223Vliv metabolického reprogramování fibroblastů asociovaných s nádorem na prognózu pacientů s nádory hlavy a krkuMasařík Michal, Prof. RNDr. Ph.D.Masarykova univerzita/Lékařská fakulta10 15910 159Splněno
NU21-03-00238Komplexní analýza sex cord-stromálních nádorů ováriaNěmejcová Kristýna, Doc. MUDr. Ph.D.Univerzita Karlova/1. lékařská fakulta11 98411 984Splněno
NU21-03-00273Nanoterapeutika dopravující proteázový inhibitor a cytostatika pro pokročilou léčebnou strategii chemorefrakterních nádorů hlavy a krku.Chytil Petr, RNDr. Ph.D.Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i./Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.17 69917 699Splněno
NU21-03-00306Komplexní genomové profilování u pacientek s karcinomem ovaria léčených platinovými deriváty: identifikace prediktivních biomarkerů a ověření využitelnosti precizní onkologieWeinberger Vít, doc., MUDr. Ph.D.Fakultní nemocnice Brno17 40717 407Splněno
NU21-03-00338Germinální, slabě aktivující JAK2 varianty predisponující k myeloidním malignitám: kooperace s dominantním onkogenemDivoký Vladimír, Doc. RNDr. Ph.D.Univerzita Palackého v Olomouci/Lékařská fakulta14 56314 563Splněno
NU21-03-00372Malé vazebné proteiny cílené na proteiny imunitní kontrolní dráhy PD-1/PD-L1 jako nové diagnostické nástrojeMalý Petr, RNDr. CSc.Biotechnologický ústav AV ČR, v. v. i.13 13513 135Splněno
NU21-03-00386Inovativní léčebné postupy a mechanismy lékové rezistence u lymfomu z plášťových buněkKlener Pavel, Prof. MUDr. Ph.D.Univerzita Karlova/1. lékařská fakulta17 69517 695Splněno
NU21-03-00411Časné rozpoznání faktorů spojených s agresivním chováním Non-Hodgkinova lymfomuTrněný Marek, Prof. MUDr. CSc.Všeobecná fakultní nemocnice v Praze16 95516 955Splněno
NU21-03-00421Glykosfingolipidy a jejich metabolické dráhy jako potenciální biomarkery nádorů tlustého střevaVondráček Jan, prof. RNDr. Ph.D.Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.14 70614 706Splněno
NU21-03-00461CANNES Cervical Cancer Lymph Node Staging: Prospektivní multicentrická zobrazovací studie srovnávající diagnostickou přesnost ultrazvukového vyšetření, MRI a PET/CT v předoperačním hodnocení lymfatických uzlin u pacientek s karcinomem děložního hrdlaFrühauf Filip, MUDr. Bc. Ph.D.Všeobecná fakultní nemocnice v Praze9 1489 148Splněno
NU21-03-00499Prospektivní studie na včasnou detekci karcinomu pankreatu a sledování průběhu léčby na základě lipidomického profilování hmotnostní spektrometriíHolčapek Michal, prof. Ing. Ph.D.Univerzita Pardubice/Fakulta chemicko- technologická14 19714 197Splněno
NU21-03-00506VÝZNAM MUTAČNÍHO SPEKTRA NÁDOROVÝCH BUNĚK VE VÝVOJI KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMUHemminki Kari Jussi , M.D., Ph.D.Univerzita Karlova/Lékařská fakulta Plzeň13 37613 376Splněno
NU21-03-00539Vliv stresu endoplazmatického retikula na imunitní stav nádorů a účinnost imunoterapie při léčbě ovariálního a renálního karcinomuSvoboda Marek, prof. MUDr. Ph.D.Masarykův onkologický ústav11 89711 897Splněno
NU21-03-00545Mitochondriálně cílený tamoxifen jako lék proti nádoru ledvinNeužil Jiří, Prof. Ing. CSc.Biotechnologický ústav AV ČR, v. v. i.14 99214 992Splněno
NU21-03-00565Studium molekulární patogeneze selhání kostní dřeně a identifikace klinicky relevantních biomarkerů u hypoplastické formy myelodysplastického syndromu a získané aplastické anémieBeličková Monika, RNDr. Ph.D.Ústav hematologie a krevní transfuze/Ústav hematologie a krevní transfuze Praha12 80612 806Splněno
NU21J-03-00019Prognosticky významné prediktivní znaky karcinomu penisu: molekulární a morfologická studie.Hrudka Jan, MUDr. Ph.D.Fakultní nemocnice Královské Vinohrady6 9786 978Splněno
NU21J-03-00062Sonodynamicky senzitivní lipidové nanovezikuly jako nosiče látek s řízeným uvolňováním pomocí vysokofrekvenčního ultrazvukuHošíková Barbora, Mgr. Ph.D.Univerzita Palackého v Olomouci/Lékařská fakulta5 0295 029Splněno
NU22-03-00117MICRORNA REGULACE B-T BUNĚČNÝCH INTERAKCÍ V AGRESIVITĚ A TRANSFORMACI “INDOLENTNÍCH” B BUNĚČNÝCH MALIGNITMráz Marek, Doc. MUDr. Mgr. Ph.D.Fakultní nemocnice Brno12 95912 959Splněno
NU22-03-00130Genové a proteinové markery subtypů primárně plicního a mimoplicního malobuněčného neuroendokrinního karcinomu: Prognostické korelace onemocnění.Matěj Radoslav, prof. MUDr. Ph.D.Fakultní Thomayerova nemocnice18 70718 707Splněno
NU22-03-00136Účinnost a bezpečnost vysazení inhibitorů tyrozinkináz po dvoustupňové redukci jejich dávky u pacientů s chronickou myeloidní leukemií (Prospektivní akademická multicentrická studie fáze II – HALF)Mayer Jiří, Prof. MUDr. CSc.Masarykova univerzita/Lékařská fakulta18 87318 873Splněno
NU22-03-00159Radiomická analýza strukturální magnetické rezonance v diferenciální diagnostice poradiačních změn a skutečné progrese po cílené stereotaktické radioterapii mozkových metastázKazda Tomáš, doc. MUDr. Ph.D.Masarykův onkologický ústav7 3417 341Splněno
NU22-03-00182Prognostický význam cirkulující nádorové DNA u Hodgkinova lymfomuMóciková Heidi, MUDr. Ph.D.Fakultní nemocnice Královské Vinohrady16 50816 508Splněno
NU22-03-00202Proteom extracelulárních vezikul – neprozkoumaná oblast mezibuněčné komunikace v mikroprostředí nádorů hlavy a krkuPlzák Jan, Prof. MUDr. Ph.D.Fakultní nemocnice v Motole10 52410 524Splněno
NU22-03-00210Genomická charakterizace B-prekurzorové akutní lymfoblastové leukemie dospělých pro předpověď efektu cílené léčbyŠálek Cyril , MUDr. Mgr. Ph.D.Ústav hematologie a krevní transfuze/Ústav hematologie a krevní transfuze Praha14 70714 707Splněno
NU22-03-00276Funkční klasifikace variant genu TP53 s rozdílnou penetrancí a jejich význam pro nastavení režimu nádorové prevence u jejich nosičůMacůrek Libor, MUDr. PhD.Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.11 61211 612Splněno
NU22-03-00290Studium exosomálních mikroRNA u gliomů: implikace pro diagnostiku a inovativní terapiiŠána Jiří, doc. Mgr. Ph.D.Masarykova univerzita/Středoevropský technologický institut13 98513 985Splněno
NU22-03-00300LL-37 jako nový silný molekulární nástroj pro zvýšení účinnosti ex vivo připravených dendritických buněk v imunoterapii urogenitálních karcinomůBartůňková Jiřina, Prof. MUDr. DrSc.Fakultní nemocnice v Motole7 8507 850Splněno
NU22-03-00318Strategie specifického cílení mikroprostředí mozkových metastáz pro diagnostiku a léčbuBušek Petr, Doc. MUDr. Ph.D.Univerzita Karlova/1. lékařská fakulta12 35812 358Splněno
NU22-03-00370Vliv mikrobiomu na toxicitu a efektivitu protinádorové léčby u krevních malignitTrněný Marek, Prof. MUDr. CSc.Univerzita Karlova/1. lékařská fakulta15 27515 275Splněno s výhradami
NU22-03-00435FMISO-based adaptivní radioterapie nádorů hlavy a krku – prospektivní multicentrická studieDoležel Martin, Doc. MUDr. Ph.DFakultní nemocnice Olomouc10 31410 314Splněno
NU22-03-00571Úloha zánětu v urychleném stárnutí transplantované hematopoezy.Nečas Emanuel, prof. MUDr. DrSc.Univerzita Karlova/1. lékařská fakulta8 6678 667Splněno
NU22J-03-00028Vývoj genomové nestability a narušení integrity telomer u kolorektálního karcinomuKroupa Michal, Mgr. Ph.D.Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.6 0986 098Splněno
NU22J-03-00033Význam mitochondriální DNA u nádorů tlustého střeva a konečníkuZávodná Táňa, Ing. Mgr. PhD.Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.6 7406 740Splněno
NV19-04-00233Klinické, zobrazovací a biologické prediktory účinků hluboké mozkové stimulace u Parkinsonovy nemociJech Robert, prof. MUDr. Ph.D.Univerzita Karlova/1. lékařská fakulta15 30115 216Splněno
NV19-04-00270Určení hemodynamických parametrů stabilního a nestabilního plátu krkavice na in vitro modeluNetuka David, Prof. MUDr. Ph.D.Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha15 87415 348Splněno
NV19-04-00272Vztah origa meningiomu k arachnoidálním membránám, rozsahu resekce a chirurgickým rizikůmBeneš Vladimír, prof. MUDr. DrSc.Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha14 03912 294Splněno
NV19-04-00343Predikce Efektu Stimulace u pacientů s Epilepsií (PRESEnCE)Chrastina Jan, doc. MUDr. Ph.D.Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně9 1899 189Splněno
NV19-04-00560Validace hladin Brain Derived Neurotrophic Factor (BDNF) a jeho prekurzoru pro-BDNF jako biomarkeru Alzheimerovy nemoci: korelace s inhibitorem aktivátoru plazminogenu-1 (PAI- 1)/tkáňového aktivátoru plazminogenu (tPA) a s klinickými datyAngelucci Francesco, PhD M.Sc.Ph.D.Fakultní nemocnice v Motole7 2737 273Splněno
NU20-04-00077Vliv složení mikrobiomu na úspěšnost imunomodulační léčby a jeho role v patogenezi roztroušené sklerózyKubala Havrdová Eva, Prof. MUDr. CSc.Všeobecná fakultní nemocnice v Praze14 10114 101Splněno
NU20-04-00088Střevní mikrobiom a autoimunitní mechanizmy u pacientů s centrální hypersomniíŠonka Karel, prof. MUDr. DrSc.Všeobecná fakultní nemocnice v Praze13 99913 999Splněno
NU20-04-00136Markery mitochondriální dysfunkce v presymptomatických a časných stádiích Huntigtonovy nemociKlempíř Jiří, Doc. MUDr. Ph.D.Všeobecná fakultní nemocnice v Praze11 84411 844Splněno
NU20-04-00147Obsedantně-kompulzivní porucha jako narušení rozhodování: translační hodnocení aberantní signalizace chyb a koordinace sítí mozku cílící na kauzální interakce a vodítka pro léčbu.Horáček Jiří, prof. MUDr. Ph.D., FCMANárodní ústav duševního zdraví13 94113 941Splněno
NU20-04-00279Genetika epilepsií: Diagnostika a objevování nových příčin u dosud neobjasněných pacientů s využitím kombinace omických nástrojůLaššuthová Petra, MUDr. Ph.D.Univerzita Karlova/2. lékařská fakulta9 0289 028Splněno
NU20-04-00294Diagnostika onemocnění s Lewyho tělísky v prodromálním stadiu založená na analýze multimodálních datKrajčovičová Lenka, MUDr. Ph.D.Masarykova univerzita/Středoevropský technologický institut11 82211 822Splněno
NU20-04-00327Poruchy chůze, posturální stability a kognice u Parkinsonovy nemoci: presymptomatická detekce a cílená rehabilitaceRůžička Evžen, prof. MUDr. DrSc.Všeobecná fakultní nemocnice v Praze12 97612 976Splněno
NU20-04-00332Organické a funkční komorbidity funkčních poruch hybnosti, společné patofyziologické mechanismy, biomarkery a prognostické ukazateleSerranová Tereza, MUDr. Ph.D.Univerzita Karlova/1. lékařská fakulta13 35313 353Splněno
NU20-04-00389Role neurosteroidů v mechanismu účinku klozapinuValeš Karel, RNDr. Ph.D.Národní ústav duševního zdraví18 94918 949Splněno
NU20-04-00393Obezita jako rizikový faktor pro narušení struktury mozku, kognitivních funkcí a klinické prognózy u schizofrenie – prospektivní studie.Španiel Filip, MUDr. Ph.D.Národní ústav duševního zdraví11 77411 774Splněno
NU20-04-00410Neurální mechanismy dialektické behaviorální terapie u pacientů s hraniční poruchou osobnostiTheiner Pavel, MUDr. Ph.D.Fakultní nemocnice Brno8 7728 772Splněno
NU20-04-00450Hormonální změny u pacientů s roztroušenou sklerózouKančeva Radmila, doc. MUDr. CSc.Endokrinologický ústav6 8306 830Splněno
NU20J-04-00022Zdravé stárnutí mozku: Celoživotní perspektivaČermáková Pavla, MUDr. Ph.D.Národní ústav duševního zdraví11 27711 277Splněno
NU21-04-00100Studium genomické diverzity v primárních a recidivujících gliomech pro lepší pochopení patogeneze mozkových nádorů.Zemanová Zuzana, Doc. RNDr. CSc.Všeobecná fakultní nemocnice v Praze13 37613 376Splněno
NU21-04-00254Detekce zóny počátku záchvatu u multi-lezionální epilepsie s užitím multimodálního neurozobrazováníRektor Ivan, prof. MUDr. CSc.Masarykova univerzita/Středoevropský technologický institut12 33712 337Splněno
NU21-04-00305Analýza transkriptomu a metylace DNA u pacientů s fokální kortikální dyspláziíBrázdil Milan, prof. MUDr. Ph.D.Masarykova univerzita/Lékařská fakulta15 35415 354Splněno
NU21-04-00307Psilocybin versus ketamin – strategie rychlé antidepresivní odpovědi u deprese rezistentní k léčběPáleníček Tomáš, MUDr. Ph.D.Národní ústav duševního zdraví15 23412 699Splněno s výhradami
NU21-04-00405Nový model schizofrenie založený na druhu Gnathonemus petersii obohaceném o hodnocení elektrokomunikace a sociálního chování.Horáček Jiří, prof. MUDr. Ph.D., FCMANárodní ústav duševního zdraví9 7139 713Splněno
NU21-04-00443Efekt bezlepkové diety na klinické příznaky, imunitní parametry a metabolom u neurodegenerativních onemocnění s alfa-synukleinopatiíBrožová Hana, MUDr. Ph.D.Všeobecná fakultní nemocnice v Praze13 73713 737Splněno
NU21-04-00445Klinická odpovídavost na STN-DBS u Parkinsonovy nemoci: vliv vaskulárních, kardiovaskulárních, metabolických a zánětlivých komorbiditBočková Martina, MUDr. Ph.D.Masarykova univerzita/Středoevropský technologický institut11 87111 871Splněno
NU21-04-00535Definice časného kognitivního deficitu u Parkinsonovy nemoci v kontextu genetických polymorfismů a dalších biomarkerůDušek Petr, MUDr. Ph.D.Všeobecná fakultní nemocnice v Praze13 12813 128Splněno
NU21-04-00601Mechanizmy kardiální a respirační dysfunkce odpovědné za zvýšené riziko náhlého neočekávaného úmrtí při epilepsiiJefferys John Gordon Ralph, BSc PhDUniverzita Karlova/2. lékařská fakulta11 20811 208Splněno
NU21-04-00652Role kognitivní rezervy pro hodnocení nefarmakologické intervenceEliášová Ilona , MUDr. Ph.D.Masarykova univerzita/Středoevropský technologický institut9 7839 783Splněno s výhradami
NU21J-04-00024Sociosexuální deficity u pacientů s první epizodou psychózy a v časných fázích schizofrenie: vliv na vývoj nemoci a strategie sexuální remediace.Androvičová Renáta, Mgr. PhD.Národní ústav duševního zdraví6 9016 901Splněno
NU21J-04-00077Využití dynamických parametrů funkční konektivity mozku jako diagnostického biomarkeru neurodegenerativních nemocíGajdoš MartinMasarykova univerzita/Středoevropský technologický institut5 1835 183Splněno
NU22-04-00010Vliv střevní mikrobioty na vznik a průběh mentální anorexie u pacientek a v experimentálním animálním modeluPapežová Hana, Prof. MUDr. CSc.Všeobecná fakultní nemocnice v Praze12 30512 305Splněno
NU22-04-00024Kvantitativní zobrazovací MR parametry jako prediktory průběhu nemyelopatické degenerativní komprese krční míchy: longitudinální studieBednařík Josef, Prof. MUDr. CSc.Masarykova univerzita/Lékařská fakulta14 65814 658Splněno
NU22-04-00097Objasňování příčin neurogenetických nemocí s využitím nejnovějších genomických metodŠafka Brožková Dana, MUDr. Ph.D.Univerzita Karlova/2. lékařská fakulta10 78910 789Splněno
NU22-04-00143Časná identifikace podtypů schizofrenie s využitím souboru specifických biomarkerůŠpaniel Filip, MUDr. Ph.D.Národní ústav duševního zdraví13 37213 372Splněno
NU22-04-00192Repetitivní transkraniální stimulace dorsomediální prefrontální kůry (dmPFC-rTMS) v augmentaci antidepresiv (Studie DOPRERA). Účinnost, snášenlivost a neurofyziologické změny.Bareš Martin, Doc. MUDr. Ph.D.Národní ústav duševního zdraví9 6409 640Splněno
NU22-04-00193Mikrostrukturální postižení mozku a jeho vztah k aktivitě nemoci u pacientů s roztroušenou sklerózou a s poruchami širšího spektra neuromyelitis opticaVaněčková Manuela , Prof. MUDr. Ph.D.Všeobecná fakultní nemocnice v Praze11 27711 277Splněno
NU22-04-00366Role neurodegenerace v patogenezi, manifestaci a prognóze MTLE/HS – in vivo, ex vivo a in vitro perspektivaBrázdil Milan, prof. MUDr. Ph.D.Masarykova univerzita/Lékařská fakulta10 95510 955Splněno
NU22-04-00389Vliv metabolomu aterosklerotického plátu v karotidě na jeho embolizační potenciálNetuka David, Prof. MUDr. Ph.D.Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha11 96211 322Splněno
NU22-04-00526Narušení časoprostorové koordinace jako časný marker schizofrenie: Translační studie role frontotemporální interakceStuchlík Aleš, prof. RNDr. PhD., DSc.Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.13 71513 715Splněno
NU22-04-00661Neurobiologické a psychologické markery válečného stresu u civilistů: dvougenereční studie přeživších balkánské válkyRektor Ivan, prof. MUDr. CSc.Masarykova univerzita/Středoevropský technologický institut11 94711 947Splněno
NU22J-04-00061Patofyziologické změny mozku po psychotickém stavu a perinatální hypoxiiKletečková Lenka, Mgr. Ph.D.Národní ústav duševního zdraví6 8426 842Splněno
NU22J-04-00074Neinvazivní mozková stimulace v domácích podmínkách v kombinaci s řečovou terapií a její vliv na hypokinetickou dysartrii u pacientů s Parkinsonovou chorobouBrabenec Luboš, Mgr. Ph.D.Masarykova univerzita/Středoevropský technologický institut6 8996 899Splněno
NV19-05-00191Význam nespirálních forem spirochet Borrelia burgdorferi v patogenezi Lymeské boreliozy a post-boreliového syndromuKřupka Michal, Mgr. Ph.D.Univerzita Palackého v Olomouci/Lékařská fakulta12 42011 891Splněno
NV19-05-00410Úloha cytotoxických gamma-delta T buněk na terapeutické rezistenci a recidivě Glioblastoma MultiformeKnight Andrea, Mgr. Ph.D.Masarykova univerzita/Lékařská fakulta9 7719 771Splněno s výhradami
NU20-05-00038Role mikrobiomu při vzniku atopické dermatitidy a potravinové alergie u kojenců a batolatJirásková Zákostelská Zuzana, RNDr. Ph.D.Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.12 59412 594Splněno
NU20-05-00146Změny intracelulárního komplementu u pacientů s alergickým eozinofilním astmatemVlková Marcela, Mgr. Ph.D.Masarykova univerzita/Lékařská fakulta12 62512 625Splněno
NU20-05-00165Možnosti nanočásticemi stříbra potencované antibioterapie v léčbě závažných bakteriálních infekcí – studie in vitro a in vivoPanáček Aleš , doc. RNDr. Ph.D.Univerzita Palackého v Olomouci/Přírodovědecká fakulta12 41612 416Splněno
NU20-05-00166Nové přístupy k hojení infikovaných ran pomocí hydrogelů z přírodní pryskyřice Gum Karaya modifikovaných inovativními komponenty cílenými na multirezistentní kmeny bakteriíRůžička Filip, prof. MUDr. Ph.D.Masarykova univerzita/Lékařská fakulta10 77110 771Splněno
NU20-05-00282T-MAPs: Vysokokapacitní mapování povrchových molekul normálních a patologických T lymfocytů, hledání diagnostických a terapeutických cílůKalina Tomáš, prof. MUDr. Ph.D.Univerzita Karlova/2. lékařská fakulta9 3169 316Splněno
NU20-05-00320Role neutrofilů u juvenilní idiopatické artritidy jako potenciálních biomarkerů předurčujících odpovídavost na biologickou léčbuŠedivá Anna, Prof. MUDr. DSC.Fakultní nemocnice v Motole10 86410 864Splněno
NU20-05-00396Schopnost komárů přenášet původce Lymeské borreliózyŠíma Radek, RNDr. Ph.D.Biologické centrum AV ČR, v. v. i.9 8129 812Splněno
NU20-05-00472Vývoj nových terapeutik proti viru klíšťové encefalitidy a dalším flavivirůmNencka Radim, Mgr. Ph.D.Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i./Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.14 90714 171Splněno
NU20J-05-00033Cesty šíření, evoluce, adaptace a význam antibiotické rezistence: aplikace celogenomové sekvenaceBitar Ibrahim, Ph.D.Univerzita Karlova/Lékařská fakulta Plzeň9 5709 570Splněno
NU21-05-00143Skryté zoonózy – odhalování nových patogenů z volné přírodyRudolf Ivo, doc. RNDr. Ph.D.Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i.10 33210 332Splněno
NU21-05-00276Význam nově popsaného cytokinu IL-40 v patogenezi revmatoidní artritidyAndrés Cerezo Lucie, Mgr. PhD.Revmatologický ústav9 4309 430Splněno
NU21-05-00278In vitro aktivita nových hybridních linkosamidových antibiotik u klinických kmenů Clostridioides (Clostridium) difficileKameník Zdeněk, Mgr. PhD.Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.9 9359 935Splněno
NU21-05-00322Myokiny a metabolicky aktivní molekuly v patogenezi idiopatických zánětlivých myopatiíVencovský Jiří, Prof. MUDr. DrSc.Revmatologický ústav11 42811 428Splněno
NU21-05-00341Pokročilé metody detekce patogenních mikroorganizmů a hodnocení účinku antimikrobiálních látek Ramanovou spektroskopií a dalšími metodami na úrovni molekul v optofluidních systémechRůžička Filip, prof. MUDr. Ph.D.Masarykova univerzita/Lékařská fakulta9 4639 463Splněno
NU21-05-00438Úloha alternativních forem uPAR v rozvoji imunopatologických reakcíFreiberger Tomáš, prof. MUDr. Ph.D.Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno11 98011 980Splněno
NU21-05-00446Vývoj nových kandidátních léčiv pro terapii tuberkulózyKorábečný Jan, doc. PharmDr. Ph.D.Fakultní nemocnice Hradec Králové11 93011 930Splněno
NU21-05-00482Experimentální vývoj nových antibakteriálních sloučenin a hodnocení jejich potenciálu pro kombinační terapiiZitko Jan, doc. PharmDr. Ph.D.Univerzita Karlova/Farmaceutická fakulta Hradec Králové8 3508 350Splněno
NU21-05-00522Komplexní klinická, imunologická a genetická analýza autoinflamatorních onemocněníDoležalová Pavla, Prof. MUDr. CSc.Všeobecná fakultní nemocnice v Praze12 46512 465Splněno
NU21-05-00681Důsledky hybridizace pro šíření antifungálních rezistencí a vymezení druhů u patogenních hub: modelová studie u rodu Aspergillus a TrichophytonHubka Vít, MUDr. Mgr. Ph.D.Univerzita Karlova/Přírodovědecká fakulta11 95411 954Splněno
NU21J-05-00035Synergie lytických bakteriofágů a antibiotik v léčbě povrchových infekcí způsobených Staphylococcus aureusBotka Tibor, Mgr. Ph.D.Masarykova univerzita/Přírodovědecká fakulta6 9946 994Splněno
NU21J-05-00056Paměť vrozené imunity jako nástroj pro obranu organismu před mikrobiální a SARS-CoV-2 pneumonií se závažným průběhemBendíčková Kamila, Mgr. Ph.D.Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně6 5026 502Splněno
NU22-05-00042Vývoj nových nanobiotechnologií pro sledování terapeutických bakteriofágů v klinických vzorcíchMašlaňová Ivana, Mgr. Ph.D.Masarykova univerzita/Přírodovědecká fakulta9 1069 106Splněno
NU22-05-00110Polymikrobiální podstata infekcí nehojících se ran a terapeutický potenciál konceptu založeného na 3D biotisku pro léčbu těchto infekcíHolá Veronika, Ing. Ph.D.Masarykova univerzita/Lékařská fakulta10 09510 095Splněno
NU22-05-00226Prediktivní faktory vývoje revmatoidní artritidyFilková Mária, doc.MUDr. PhD.Revmatologický ústav9 2539 253Splněno
NU22-05-00374Geneticky upravené cytotoxické T lymfocyty pro léčbu akutní myeloidní leukemie.Otáhal Pavel, MUDr. Ph.D.Ústav hematologie a krevní transfuze/Ústav hematologie a krevní transfuze Praha15 97215 972Splněno
NU22-05-00402Specifická imunitní odpověď po očkování proti virovým patogenům u imunokompromitovaných pacientůKalina Tomáš, prof. MUDr. Ph.D.Univerzita Karlova/2. lékařská fakulta13 18113 181Splněno
NU22-05-00475Léčba infekcí způsobených multirezistentními kmeny bakterií pomocí nových antibakteriálních přípravků založených na katelicidinových antimikrobiálních peptidechRůžička Filip, prof. MUDr. Ph.D.Masarykova univerzita/Lékařská fakulta11 98911 989Splněno
NU22-05-00659Neutralizační nanoprotilátky jako potenciální terapeutika klíšťové encefalitidyRůžek Daniel, prof. RNDr. Ph.D.Masarykova univerzita/Přírodovědecká fakulta12 69412 694Splněno
NU22J-05-00056Vliv terapie inhibitory IL-17 na kožní a střevní mikrobiotu a funkci střevní bariéry u pacientů s psoriázouRob Filip, MUDr. Ph.D.Fakultní nemocnice Bulovka6 7546 754Splněno
NV18-06-00417Srovnání bezpečnosti a účinnosti propafenonu a amiodaronu – dvou rovnocenných postupů v léčbě arytmií u pacientů v septickém šokuBalík Martin, Doc. MUDr. Ph.D., EDICVšeobecná fakultní nemocnice v Praze8 5268 356Splněno s výhradami
NV19-06-00216Morfologické a patofyziologické změny sítnice a zrakové dráhy u retrobulbární neuritidy v rámci roztroušené sklerózyŠín Martin, doc. MUDr. Ph.D., FEBOFakultní nemocnice Olomouc7 7377 737Splněno
NV19-06-00443Genetika familiálních forem fokální segmentální glomerulosklerózy (FSGS) s nástupem v dospělém věku – implikace pro individualizovanou léčbu a úspěch transplantace ledvinThomasová Dana, Priv. Doz. MUDr. Ph.D.Fakultní nemocnice v Motole14 39212 715Splněno
NU20-06-00061Možnosti využití volně cirkulující gDNA a mtDNA v diagnostice rejekce štěpu po transplantaci srdce.Dlouhá Dana, RNDr. Ph.D.Institut klinické a experimentální medicíny7 3837 383Splněno s výhradami
NU20-06-00156Vliv pneumologické medikace na funkce lidských kardiomyocytů.Brat Kristián, doc. MUDr. Ph.D.Fakultní nemocnice Brno6 1936 193Splněno
NU20-06-00189Nové metody analýzy procesů podílejících se na vzniku zubní ankylózyBuchtová Marcela, Doc. RNDr. Ph.D.Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i.12 50012 500Splněno s výhradami
NU20-06-00269Využití buněčných profilů a proteomiky synoviální tekutiny, případně tkání pro podporu klinického rozhodování u osteoartrózy kolenaKriegová Eva, doc. Dr. Ing.Fakultní nemocnice Olomouc11 82411 824Splněno
NU20-06-00424Implantabilní senzory pro včasnou detekci zánětu a bakteriální kolonizaceJahoda David, Prof. MUDr. CSc.Fakultní nemocnice v Motole9 6999 699Splněno
NU21-06-00021Molekulární markery akutního poškození ledvin u zemřelých dárců vyššího věkuViklický Ondřej, prof. MUDr. CSc.Institut klinické a experimentální medicíny12 06712 067Splněno
NU21-06-00084Vliv typu polyetylénu UHMWPE na životnost náhrady kolenního kloubu a souvislost s designem kloubních ploch implantátuPokorný David, prof. MUDr. CSc.Univerzita Karlova/1. lékařská fakulta8 7958 795Splněno
NU21-06-00086Trénink dechových svalů jako způsob pre-habilitace před plicním resekčním zákrokemČundrle Ivan , doc. MUDr. Ph.D.Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně12 21312 213Splněno
NU21-06-00356Změny vaskularizace, fyzikálních a histopatobiochemických vlastností ligamentum flavum bederní páteře v závislosti na úrovni páteřního segmentu a topické lokalizaci a na přítomnosti lumbální spinální stenózySkála-Rosenbaum Jiří, doc. MUDr. Ph.D.Fakultní nemocnice Královské Vinohrady6 8606 860Splněno
NU21-06-00363Prohloubení poznatků o etiopatogenezi maligní hypertermie (MH) a zefektivnění diagnostického algoritmu MH pro českou populaci.Fajkusová Lenka, Doc. RNDr. CSc.Masarykova univerzita/Lékařská fakulta10 72110 721Splněno
NU21-06-00370Odlišení low-grade infekce TEP kyčle a kolena od aseptických komplikací s využitím imunocytologické analýzy a strojového učeníGallo Jiří, prof. MUDr. Ph.D.Univerzita Palackého v Olomouci/Lékařská fakulta11 06111 061Splněno
NU21-06-00408Prediktivní potenciál dynamických změn v subpopulacích neutrofilů a monocytů ve vývoji SIRS a sepse po operaci nebo traumatu.Vlková Marcela, Mgr. Ph.D.Masarykova univerzita/Lékařská fakulta10 05510 055Splněno s výhradami
NU21-06-00512Využití fosfodiesteráz k terapeutické manipulaci buněk chrupavky a kostiFafílek Bohumil, Mgr. Ph.D.Masarykova univerzita/Lékařská fakulta11 17211 172Splněno s výhradami
NU21J-06-00027Rekurence primární sklerózující cholangitidy po transplantaci jater: klíčová role osy střeva-játra v terapii a diagnosticeBajer Lukáš, MUDr. Ph.D.Institut klinické a experimentální medicíny6 9476 947Splněno s výhradami
NU21J-06-00078Regenerace kosterního svalu u přeživších kritického stavu: jak předejít selhání satelitních buněk?Krajčová Adéla, MUDr. Ph.D.Univerzita Karlova/3. lékařská fakulta6 9926 427Splněno
NU22-06-00016Nový in vitro model pro studium patogeneze a léčby hypertrofických jizev vytvořený metodou tkáňového inženýrstvíBačáková Lucie, Doc. MUDr. CSc.Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.8 1348 134Splněno
NU22-06-00039Distanční zraková rehabilitace slabozrakých seniorů s makulární degenerací – srovnávací studie kvality života a zrakových funkcí po implantaci makulární čočky nebo při použití monokulární dioptrické hyperkorekceKremláček Jan, prof. Ing. Ph.D.Univerzita Karlova/Lékařská fakulta Hradec Králové10 34910 349Splněno
NU22-06-00103Příspěvek dědičných faktorů modifikujících riziko chronického selhání jater ke zpřesnění jeho etiologické klasifikace u heterozygotů a homozygotů pro PiZ SERPINA1Šperl Jan, Doc. MUDr. CSc.Institut klinické a experimentální medicíny3 7213 721Splněno
NU22-06-00269Vliv bezlepkové diety na klinické projevy, imunitní odpověď a střevní mikrobiom u primární sklerotizující cholangitidy a idiopatických střevních zánětůDrastich Pavel, doc. MUDr. Ph.D.Institut klinické a experimentální medicíny12 80612 806Splněno
NU22-06-00625Optimalizace vzájemné interakce člověka a přístroje a zvýšení bezpečnosti mechanické ventilace pomocí inovativního autonomního výstražného systému: Randomised controlled Cross-over TrialBabuška Robert , Prof. Dr.Ing.České vysoké učení technické v Praze/Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky13 21113 211Splněno
NU22J-06-00058Ověření potenciálu decelularizovaného skeletu humánních a nonhumánních jater v přípravě arteficiálního orgánuPálek Richard, MUDr.Univerzita Karlova/Lékařská fakulta Plzeň6 8936 893Splněno
NV19-07-00412BUNĚČNÁ A MOLEKULÁRNĚ-GENETICKÁ ANALÝZA VYBRANÝCH VROZENÝCH PORUCH ERYTROPOÉZYDivoký Vladimír, Doc. RNDr. Ph.D.Univerzita Palackého v Olomouci/Lékařská fakulta14 29314 203Splněno
NU20-07-00026Změny transkriptomu během časného postnatálního vývoje u lidí: vliv porodní nezralosti na regulaci energetického metabolizmuKopecký Jan, MUDr. DrSc.Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.14 19514 195Splněno s výhradami
NU20-07-00049Střevní organoidy jako in-vitro model k predikci odpovědi na léčbu, která koriguje molekulární defekt způsobující cystickou fibrózuDřevínek Pavel, Prof. MUDr. Ph.D.Univerzita Karlova/2. lékařská fakulta11 84211 842Splněno
NU20-07-00100Změny vnímání osobní důstojnosti v průběhu demenceKisvetrová Helena, doc. PhDr. Ph.D.Univerzita Palackého v Olomouci/Fakulta zdravotnických věd7 3847 384Splněno
NU20-07-00109Biomarkery endoteliálního poškození: diagnostický význam endoteliálních mikrovezikul, biomarkerů a mikroRNA u novorozenecké sepseJanota Jan, doc. MUDr. PhD.Fakultní Thomayerova nemocnice9 6959 695Splněno
NU20-07-00145Úloha patogenních genetických variant detekovaných pomocí exomového sekvenování v etiologii dětských neurovývojových onemocněníSmetana Jan, Mgr. Ph.D.Masarykova univerzita/Přírodovědecká fakulta9 6459 645Splněno
NU20-07-00182Dystrofie sítnice dětského věku; multidisciplinární péče s novými přístupy k urychlení molekulární diagnostiky a odhalování mechanizmů onemocněníLišková Petra, prof. MUDr. MD, PhDUniverzita Karlova/1. lékařská fakulta14 09814 098Splněno
NU20-07-00322Genomika pro moderní diagnostiku a léčbu dětských akutních leukemiíTrka Jan, prof. MUDr. Ph.D.Univerzita Karlova/2. lékařská fakulta17 43817 438Splněno
NU20J-07-00004Faktory kmenovosti a proteiny rodiny p53 u sarkomů dětského věku: Dysregulovaná transkripční síť jako potenciální cíl terapieŠkoda Jan, RNDr. Ph.D.Masarykova univerzita/Přírodovědecká fakulta7 4987 498Splněno
NU20J-07-00028Vyzrávání myeloidní řady a její obnova po chemoterapii a transplantaci kmenových buněkNováková Michaela, MUDr.Univerzita Karlova/2. lékařská fakulta7 7037 703Splněno
NU21-07-00033Identifikace a charakterizace genetických faktorů dědičného tubulointersticiálního onemocnění ledvin IIŽivná Martina, Mgr. Ph.D.Univerzita Karlova/1. lékařská fakulta13 14613 146Splněno
NU21-07-00189Randomizovaná dvojitě zaslepená placebem kontrolovaná multicentrická studie účinnosti a bezpečnosti vysoce ředěného atropinového collyria při zpomalování rozvoje krátkozrakosti u dětí.Autrata Rudolf, Prof. MUDr. CSc., MBAFakultní nemocnice Brno16 79914 943Splněno
NU21-07-00225Spektrum somatických mutací detekovaných NGS a jejich souvislost s prognózou a léčebnými výsledky dospívajících a mladých dospělých pacientů s Ph pozitivními leukémiemiMachová Poláková Kateřina, doc. Mgr. Ph.D.Ústav hematologie a krevní transfuze/Ústav hematologie a krevní transfuze Praha16 30816 308Splněno
NU21-07-00247Využití konceptu tekuté biopsie pro charakterizaci mikroRNA a onkogenní KRAS mutace pro stanovení včasné diagnózy a zhodnocení rizika vzniku karcinomu pankreatu.Vodička Pavel, MUDr. CSc., DSc.Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.13 12413 124Splněno
NU21-07-00285Studium mikrobiální dysbiózy a deregulace mikroRNA pro účely individualizace terapeutického přístupu k dětským pacientům s nespecifickými střevními zánětyKřen Leoš, Doc. MUDr. Ph.D.Fakultní nemocnice Brno11 76311 763Splněno
NU21-07-00335Analýza genetických příčin vysokého vzrůstu a hodnocení souvisejících onkologických, muskuloskeletálních a kardiovaskulárních rizikPrůhová Štěpánka, Doc. MUDr. Ph.D.Univerzita Karlova/2. lékařská fakulta13 55613 556Splněno
NU21-07-00419Molekulárně genetická charakterizace dětských mozkových nádorů asociovaných se syndromy predispozice k nádorovým onemocněnímZápotocký Michal, MUDr. Ph.D.Fakultní nemocnice v Motole13 49813 498Splněno
NU21-07-00550Využití ketogenní diety v léčbě dědičných poruch ATP syntázyMráček Tomáš, RNDr. Ph.D.Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.10 02710 027Splněno
NU21J-07-00058Kvantifikace intra-amniálního zánětu u předčasného odtoku plodové vody na pozadí globální proteomické odpovědiVajrychová Marie, Mgr. Ph.D.Fakultní nemocnice Hradec Králové4 7714 771Splněno
NU22-07-00087Identifikace unikátních metabolických vlastností maligních klonů odpovědných za nepříznivou prognózu akutní lymfoblastické leukémie: nádorový metabolizmus jako nový terapeutický cíl v léčbě leukémiíStarková Júlia, RNDr. PhD.Fakultní nemocnice v Motole11 15111 051Splněno
NU22-07-00126Deficit vitaminu B12 u matek a dětíHonzík Tomáš, prof. MUDr. Ph.D.Všeobecná fakultní nemocnice v Praze11 99611 125Splněno
NU22-07-00165Identifikace a analýza genů a genových defektů způsobujících vzácné neurovývojové poruchy u dětíSedláček Zdeněk, prof. Ing. DrSc.Univerzita Karlova/2. lékařská fakulta13 90513 905Splněno
NU22-07-00380Aplikace retinálních buněk a organoidů ve funkční diagnostice a léčbě ztráty zraku u Bardet- Biedlova syndromuBárta Tomáš, Mgr PhDMasarykova univerzita/Lékařská fakulta11 02811 028Splněno
NU22-07-00474Molekulárně-genetické příčiny a biochemické důsledky Dědičných poruch glykosylaceHansíková Hana, RNDr. CSc.Univerzita Karlova/1. lékařská fakulta13 58713 587Splněno
NU22-07-00614Mitochondriální optické neuropatie: komplexní genetická a metabolomická analýza k určení vzácných příčin onemocnění a hledání nových biomarkerůTesařová Markéta, Ing. Ph.D.Univerzita Karlova/1. lékařská fakulta14 32314 323Splněno
NU22J-07-00014Objasnění etiopatogeneze poruchy růstu u dětí s klinickou diagnózou deficitu růstového hormonu pomocí moderních genetických metod jako cesta k optimalizaci diagnostiky a léčbyPlachý Lukáš, MUDr.Univerzita Karlova/2. lékařská fakulta6 9636 963Splněno
NV19-08-00070Využití lymfocytů hypersenzitivních pacientů pro preklinické testování pokročilých materiálů na bázi titanu modifikovaných iontovým svazkemHimmlová Lucie, MUDr. CSc.Všeobecná fakultní nemocnice v Praze10 42510 378Splněno
NV19-08-00071Analýza charakteru proudění a predikce vývoje změn v endovaskulárně ošetřených tepnách pomocí MR zobrazování a matematického modelování.Tintěra Jaroslav, doc. ing. CSc.Institut klinické a experimentální medicíny10 86010 807Splněno s výhradami
NV19-08-00113Studie využitelnosti sekvenování nové generace pro individualizovanou léčbu pacientů se solidními nádorySouček Pavel, doc.RNDr. CSc.Univerzita Karlova/Lékařská fakulta Plzeň8 7358 735Splněno
NV19-08-00122Zdokonalení interpretace výsledků sekvenace nové generace u pacientů s dědičnou kardiomyopatií využitím funkčních modelů založených na indukovaných pluripotentních buňkách a pokročilého srdečního zobrazování v rodináchDobrovolný Robert, RNDr. Ph.D.Univerzita Karlova/1. lékařská fakulta16 06316 063Splněno s výhradami
NV19-08-00137Využití nových metod analýzy genomu v případech vzácných geneticky podmíněných onemocnění s negativními výsledky genetických a genomických analýz.Stránecký Viktor, Mgr. PhDUniverzita Karlova/1. lékařská fakulta14 48714 487Splněno
NV19-08-00147Pre-klinická validace cGMP produkce CAR T-lymfocytů pro léčbu solidních tumorůKoutná Irena, Doc. RNDr. Ph.D.Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně14 59414 594Splněno
NV19-08-00250Proteotypová klasifikace renálního karcinomu ve vztahu k prognóze a terapeutické odpovědiBouchal Pavel, Doc. Mgr. Ph.D.Masarykova univerzita/Přírodovědecká fakulta9 5469 546Splněno
NV19-08-00362Hodnocení stability aterosklerotického plátu v karotidě pomocí digitální analýzy ultrazvukového obrazu u pacientů se stenózou vnitřní karotidyCharvát František, doc.MUDr. Ph.D., EBIRÚstřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha13 13113 131Splněno s výhradami
NV19-08-00472Klinicky relevantní biochemické, imunologické a buněčné biomarkery Alzheimerovy nemoci a stárnutíSpáčil Zdeněk, PharmDr. Ph.D.Masarykova univerzita/Přírodovědecká fakulta15 14215 142Splněno
NV19-08-00523Využití nádorového tropismu kmenových buněk pro fototermální terapii glioblastomu zlatými nanočásticemi – preklinická studieBártek Jiří, prof. MUDr. CSc., Dr.h.c.Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.12 58612 586Splněno
NV19-08-00525Časná diagnostika hepatocelulárního karcinomu u pacientů s jaterní cirhózou pomocí nových molekulárně spektrometrických biomarkerů v krevní plazměUrbánek Petr, Prof. MUDr. CSc.Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha13 75913 759Splněno
NU20-08-00095Nové paradigma pro funkční kontrastní látky pro 31P zobrazování magnetickou rezonancíJirák Daniel, doc. Ing. Ph.D.Institut klinické a experimentální medicíny12 62412 624Splněno
NU20-08-00106Elektrochemický imunodetektor pro detekci HMGB1 v séru pacientů s různými formami leukémie: metoda pro rychlé zhodnocení úspěšnosti léčbyŠtros Michal, RNDr. CSc., DSc.Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.7 4897 489Splněno
NU20-08-00137Vyhledávání a funkční testování variant genů predisponujících k familiárním onemocněním krvetvorbyDoubek Michael, Prof. MUDr. Ph.D.Masarykova univerzita/Středoevropský technologický institut11 98311 983Splněno
NU20-08-00149Multicentrické hodnocení hypersenzitivní reakce u pacientů indikovaných k totální náhradě kloubu včetně hodnocení důvodů reimplanacePávková Goldbergová Monika, prof. RNDr. Ph.D.Masarykova univerzita/Lékařská fakulta14 36514 365Splněno
NU20-08-00150Biologicky odbouratelné implantáty na bázi hořčíku s optimalizovanou mikrostrukturou a řízenou rychlostí vstřebáváníHavlas Vojtěch, prof. MUDr. PhD.Univerzita Karlova/2. lékařská fakulta15 59815 598Splněno
NU20-08-00205Molekulární etiopatogeneze apikální periodontitidy a odontogenních cystBořilová Linhartová Petra, doc. RNDr. Ph.D., MBAMasarykova univerzita/Lékařská fakulta14 79714 797Splněno
NU20-08-00208Nové vaskularizované konstrukty na bázi kmenových buněk pro inženýrství měkkých a tvrdých tkáníMusílková Jana, RNDr CScFyziologický ústav AV ČR, v. v. i.12 36012 360Splněno
NU20-08-00255Cílená polymerní terapeutika pro pokročilou léčbu místně specifických revmatických onemocnění pohybového aparátuEtrych Tomáš, RNDr. DSc.Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i./Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.15 28615 286Splněno s výhradami
NU20-08-00296Duálně účinné potenciátory kognice pro paliativní léčbu Alzheimerovy chorobySoukup Ondřej, doc. PharmDr. Ph.D.Fakultní nemocnice Hradec Králové16 69116 691Splněno
NU20-08-00311Nové diagnostické postupy ve vyšetření sluchových změn způsobených stárnutím.Profant Oliver, MUDr. Ph.D.Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.11 05011 050Splněno s výhradami
NU20-08-00314Single cell analýza: moderní nástroj pro studium klonální evoluce u pacientů s chronickou lymfocytární leukémií s vysokým rizikemPospíšilová Šárka, prof. RNDr. Ph.D.Masarykova univerzita/Středoevropský technologický institut11 94211 942Splněno s výhradami
NU20-08-00367Nové biomarkery dědičných metabolických poruchAdam Tomáš, prof. RNDr. Ph.D.Fakultní nemocnice Olomouc9 1429 142Splněno
NU20-08-00402Bioarteficiální 3D štep pro meziobratlovou fúzi páteřeRepko Martin, prof. MUDr. Ph.D.Masarykova univerzita/Lékařská fakulta15 02915 029Splněno
NU20-08-00445Inteligentní řečové biomarkery pro Parkinsonovu chorobu a další synukleinopatieRusz Jan, Doc. Ing. Ph.D.České vysoké učení technické v Praze/Fakulta elektrotechnická16 01916 019Splněno
NU20J-08-00009Prevence střevního anastomotického leaku a pooperačních adhezí pomocí nanovlákenných biodegradabilních materiálůHoráková Jana, RNDr. Ph.D.Technická univerzita v Liberci/Fakulta textilní7 5957 595Splněno
NU20J-08-00018Exosomální RNA produkovaná fibroblasty asociovanými s nádorem jako relevantní marker v prognóze nádorů hlavy a krkuBalvan Jan, RNDr. Ph.D.Masarykova univerzita/Lékařská fakulta12 71412 714Splněno
NU21-08-00023Xenotransplantáty nádorových buněk metastazujícího onemocnění jako nástroj preklinického výzkumuSouček Karel, Mgr. Ph.D.Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.14 53614 037Splněno
NU21-08-00057Elektrodový biočip pro detekci lidských papilomavirů u prekanceróz děložního hrdlaAnton Milan, MUDr. CSc.Fakultní nemocnice Brno10 74710 747Splněno
NU21-08-00078Elektrochemický biosenzor pro analýzu bodových mutací v DNA u kolorektálního karcinomuBartošík Martin, Mgr. Ph.D.Masarykův onkologický ústav7 7027 702Splněno
NU21-08-00228Detekce změn mikrostruktury a strukturální konektivity fokálních kortikálních dysplázií pomocí diffusion kurtosis imagingKynčl Martin, MUDr PhDUniverzita Karlova/2. lékařská fakulta12 05712 057Splněno s výhradami
NU21-08-00237Pokročilé sekvenační metody pro analýzu strukturních přestaveb nádorového genomuPlevová Karla, Mgr. Ph.D.Masarykova univerzita/Středoevropský technologický institut13 00813 008Splněno
NU21-08-00280Nádorem aktivovatelné nanosondy pro vysoce selektivní navigovanou chirurgiiBouček Jan, doc. MUDr. Ph.D.Fakultní nemocnice v Motole16 27216 272Splněno s výhradami
NU21-08-00286Monitorace biomarkerů séra u pacientů s akutním poraněním míchyRomanyuk Nataliya, Mgr. PhD.Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.10 2309 783Splněno
NU21-08-00312Výzkum klinicky relevantních substrátů proteazomové degradace u MDS.Stopka Tomáš, Prof. MUDr. Ph.D.Všeobecná fakultní nemocnice v Praze12 92012 920Splněno
NU21-08-00324Evaluace nových biomarkerů Fabryho choroby u vybraných skupin pacientů v České republiceKuchař Ladislav, RNDr. Ph.D.Univerzita Karlova/1. lékařská fakulta11 44211 442Splněno
NU21-08-00359Klasifikace mozkových tumorů pomocí pokročilých metod analýzy dat multimodálního MR zobrazení difuzeKeřkovský Miloš, doc. MUDr. Ph.D.Fakultní nemocnice Brno7 4257 425Splněno
NU21-08-00373Patogeny indukovaná senescence jako spouštěcí faktor Alzheimerovy nemociBohačiaková Dáša, Mgr. Ph.D.Masarykova univerzita/Lékařská fakulta15 45715 457Splněno
NU21-08-00407Funkční nanoroboti pro navigovanou kombinovanou nádorovou terapiiPumera Martin, prof. Ph.D.Vysoká škola chemicko-technologická v Praze/Fakulta chemické technologie19 99219 992Splněno s výhradami
NU21-08-00432Predikce funkčního vyústění schizofrenie z multimodálních neurozobrazovacích a klinických datHlinka Jaroslav, Ing. Mgr. Ph.D.Ústav informatiky AV ČR, v. v. i.13 89713 897Splněno s výhradami
NU21-08-00488Terapeutický potenciál Sertoliho buněk v léčbě mužské neplodnostiKrulová Magdaléna, doc. RNDr. Ph.D.Univerzita Karlova/Přírodovědecká fakulta7 7127 712Splněno
NU21-08-00510Biokompatibilní nanočástice jako cílené systémy pro dodávání léčiv a teranostik pro léčbu cévní mozkové příhodyTuránek Jaroslav, Prof. RNDr. DSc.Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně15 23015 230Splněno
NU21-08-00521Identifikace biomarkerů umožňujících odhad rizika a individualizaci léčby dětských pacientů s juvenilní a adolescentní idiopatickou skoliózou pomocí analýzy časových změn biochemických a molekulárních ukazatelůRepko Martin, prof. MUDr. Ph.D.Masarykova univerzita/Lékařská fakulta15 15915 159Splněno
NU21-08-00533Cílená genová terapie farmakorezistentní fokální epilepsieJiruška Přemysl, prof. MUDr. Ph.D.Univerzita Karlova/2. lékařská fakulta11 81111 811Splněno
NU21-08-00561Využití ireverzibilní elektroporace a vysokofrekvenční ireverzibilní elektroporace k léčbě okluzí metalických stentůAndrašina Tomáš, MUDr. Ph.D.Masarykova univerzita/Lékařská fakulta10 63610 636Splněno
NU21J-08-00043Feritin jako nástroj pro enzymy-řízenou aktivaci proléčivHeger Zbyněk , Doc. Mgr. Ph.D.Mendelova univerzita v Brně/Agronomická fakulta6 1206 120Splněno
NU21J-08-00081Role hipokampu v neokortikálních epileptických sítích; předoperační diagnostikaJanča Radek, Ing. Ph.D.České vysoké učení technické v Praze/Fakulta elektrotechnická6 9876 987Splněno s výhradami
NU22-08-00124Modelování toku v intrakraniálních cévách ve vztahu ke změnám endotelu a rozvoji intrakraniálních aneuryzmatHejčl Aleš, doc. MUDr. PhD.Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně16 48616 486Splněno
NU22-08-00148Vliv metabolických drah cytidinu na terapii hematologických zhoubných onemocnění pomocí cytarabinu a nové diagnostické nástroje pro jejich analýzuKoberna Karel, RNDr. CSc.Univerzita Palackého v Olomouci/Lékařská fakulta10 32710 327Splněno
NU22-08-00160Mitochondriální funkce je důležitá pro tvorbu nádorů jater a pro jejich regeneraciNeužil Jiří, Prof. Ing. CSc.Univerzita Karlova/1. lékařská fakulta16 20315 008Splněno
NU22-08-00186Využití integromiky pro predikci léčebné odpovědi a cílů u karcinomu ovariaSouček Pavel, doc.RNDr. CSc.Státní zdravotní ústav12 30911 875Splněno
NU22-08-00227Pokročilé molekulární analýzy pro komplexní diagnostiku a monitorování pacientů s difúzním velkobuněčným B-lymfomem: využití profilování genové exprese, tekutých biopsií a sekvenování třetí generaceNavrkalová Veronika, Mgr. Ph.D.Masarykova univerzita/Středoevropský technologický institut12 95912 959Splněno
NU22-08-00230Proteogenomová klasifikace trojitě negativních nádorů prsu ve vztahu k prognóze a cílené terapiiBouchal Pavel, Doc. Mgr. Ph.D.Masarykova univerzita/Přírodovědecká fakulta11 72311 723Splněno
NU22-08-00236Preklinické studie neplatinových metaloléčiv v terapii rakoviny plicHošek Jan, doc. RNDr. Ph.D.Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i.12 07112 071Splněno
NU22-08-00278Modely strojového a hlubokého učení pro zlepšení pre-operativní evaluace farmakorezistentní epilepsieCimbálník Jan , Ing. Mgr. PhD.Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně8 2138 213Splněno
NU22-08-00281Multiomický přístup k vývoji biomarkerů predikce rezistence karcinomu prsuHlaváč Viktor, Mgr. Ph.D.Státní zdravotní ústav11 72911 339Splněno
NU22-08-00286Hodnocení nových transplantačních míst pro pankreatické ostrůvky pomocí neinvazivnich zobrazovacích metod na zvířecích modelech.Jirák Daniel, doc. Ing. Ph.D.Institut klinické a experimentální medicíny12 84712 847Splněno
NU22-08-00287Adoptivní buněčná imunoterapie hemato-oncologických malignit pomocí NK buněk.Frič Jan, Mgr. Ph.D.Ústav hematologie a krevní transfuze/Ústav hematologie a krevní transfuze Praha10 11510 115Splněno
NU22-08-00346Kombinace nových derivátů kanabinoidů a pokročilých formulačních metod pro léčbu revmatoidní artritidyŠoóš Miroslav, prof. Ing. Ph.D.Vysoká škola chemicko-technologická v Praze/Fakulta chemicko-inženýrská14 40914 409Splněno
NU22-08-00424Vývoj a klinické využití nové metody identifikace pacientů s rizikem rekurentních kolorektálních lézí a personalizace jejich dispenzární péče pomocí stanovení mutační nálože a klinicko- patologického fenotypuSuchánek Štěpán, doc. MUDr. Ph.D.Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha14 25812 849Splněno
NU22-08-00454Biomimetický vícevrstevný buněčný nosič čtvrté generace pro jednokrokovou úplnou náhradu kůže: z laboratoře do klinické aplikaceLipový Břetislav , Doc. MUDr. Ph.D., MBA, LL.M.Masarykova univerzita/Lékařská fakulta14 67214 672Splněno
NU22-08-00543Nové biomarkery pro neinvazivní in vitro diagnostiku v klinické embryologiiHolubcová Zuzana, PharmDr. PhDMasarykova univerzita/Lékařská fakulta9 9969 996Splněno
NU22-08-00554Účinnost samoexpandibilního metalického stentu v léčbě anastomotické striktury asociované s Crohnovou nemoci – experimentální randomizovaná studieRyska Ondřej, MUDr. Ph.D.Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i.10 15510 155Splněno
NU22-08-00629Vývoj postupů pro léčbu makulární degenerace sítnice deriváty lidských pluripotentních kmenových buněkHampl Aleš, doc. MVDr. CSc.Masarykova univerzita/Lékařská fakulta11 37911 379Splněno
NU22J-08-00062Mechanická a morfologická high-throughput fenotypizace nádorových buněk během smykového napětí: prediktor migračního a invazivního potenciáluGumulec Jaromír , MUDr. Ph.D.Masarykova univerzita/Lékařská fakulta6 6176 617Splněno
NU22J-08-00075Sledování funkce proteinu SORLA u pacientů s Alzheimerovou chorobou s časným nástupemRaška Jan, Mgr. Ph.D.Masarykova univerzita/Lékařská fakulta6 9986 998Splněno
NV18-09-00146Účinnost chodecké intervence s využitím krokoměru na fyzickou zdatnost a neurohumorální modulaci u pacientů s chronickým srdečním selhánímBělohlávek Jan, prof. MUDr. Ph.D.Všeobecná fakultní nemocnice v Praze10 57610 454Splněno s výhradami
NV19-09-00125Nové nástroje ke zlepšení kardiovaskulární prevence po infarktu myokarduWohlfahrt Peter, MUDr. Ph.D.Institut klinické a experimentální medicíny5 5725 482Splněno
NV19-09-00237Klinicko-patologické a molekulární faktory detekované v metastázách, které předpovídají odpověď na léčbu karcinomu tlustého střeva.Petera Jiří, prof. MUDr. Ph.D.Univerzita Karlova/Lékařská fakulta Hradec Králové9 9419 941Splněno
NV19-09-00578PREVENCE STARNUTÍ – Simultánní modulace ABAD a mTOR signální dráhyKuča Kamil, Prof. Ing. Ph.D.Univerzita Hradec Králové/Přírodovědecká fakulta11 65411 654Splněno
NU20-09-00045Analýza faktorů ovlivňujících kvalitu života u nemocných v paliativní onkologické péči – personalizovaný přístup v specializované ambulanci.Filip Stanislav, Prof. MUDr. Ph.D., DSc.Fakultní nemocnice Hradec Králové7 4937 428Splněno s výhradami
NU20-09-00066Pacienti s diagnózou závislosti na návykových látkách v České republice: trajektorie a participace v léčbě, komorbidita a mortalitaMravčík Viktor, doc. MUDr. Ph.D.Univerzita Karlova/1. lékařská fakulta4 9524 952Splněno
NU20-09-00094Analýza nákladovosti léčby dekubitů – determinanty péčePokorná Andrea, Prof. PhDr. Ph.D.Masarykova univerzita/Lékařská fakulta6 4796 479Splněno
NU20-09-00114 **Netuberkulózní mykobakterie v České Republice: současná rizika a zdokonalená prevencePavlík Ivo , Prof. MVDr. CSc.Mendelova univerzita v Brně/Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií11 59111 591Splněno s výhradami
NU20-09-00119Možný vliv aterosklerózy na rozvoj demenceJanoutová Jana, doc. MUDr. Ph.D.Univerzita Palackého v Olomouci/Fakulta zdravotnických věd13 37413 374Splněno
NU20-09-00174Význam genetického profilu ovariálního karcinomu v prevenci vzniku, rozvoje a suboptimální léčebné odpovědi onemocněníVáclavíková Radka, Mgr. PhDStátní zdravotní ústav15 27112 764Splněno
NU20-09-00229Vývoj nových analytických přístupů pro včasné odhalení adenomatózních polypů a prevenci kolorektálního karcinomuPetruželka Luboš, prof. MUDr. CSc.Všeobecná fakultní nemocnice v Praze12 96212 962Splněno s výhradami
NU20-09-00257Bezpečnost podávání léků sestrou na vybraných lůžkových odděleních nemocnicTóthová Valérie, prof. PhDr. Ph.D.Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích/Zdravotně sociální fakulta9 0548 914Splněno
NU20-09-00355Stratifikace rizika vzniku karcinomu prsu na základě PRS (polygenic risk score).Janatová Markéta, RNDr. Ph.D.Univerzita Karlova/1. lékařská fakulta9 8709 870Splněno
NU20-09-00437Identifikace změn glutamátergních drah specifických pro sporadickou formu Alzheimerovy choroby v lidských neuronech a astrocytech indukovaných z buněk pacientůChvátal Alexandr, Doc. RNDr. DrSc., MBAUniverzita Karlova/Lékařská fakulta Plzeň13 58913 464Splněno
NU20-09-00454Postoje rodičů a laické veřejnosti k očkování: Hodnocení a intervence na podporu důvěry v očkováníMareš Jiří, Prof. PhDr. CSc.Univerzita Karlova/Lékařská fakulta Hradec Králové7 1587 158Splněno
NU20J-09-00040Celogenomové sekvenování a metagenomika jako nástroje k pochopení cest přenosu bakterií rezistentních k antibiotikům z nemocnic do prostředíDavidová Geržová Lenka, Mgr. Ph.D.Veterinární univerzita Brno/CEITEC – Středoevropský technologický institut, VFU Brno10 86810 868Splněno
NU21-09-00007mHealth intervence poskytovaná v ordinaci praktického lékaře s cílem zvýšit pohybovou aktivitu a omezit sedavé chování u pacientů s prediabetem a diabetem 2. typuSeifert Bohumil, doc. MUDr. Ph.D.Univerzita Karlova/1. lékařská fakulta10 17910 179Splněno
NU21-09-00028Charakterizace kmenů Haemophilus influenzae s neenzymatickou rezistencí vůči betalaktamovým antibiotikům v České republice.Žemličková Helena , doc. MUDr. PhD.Univerzita Karlova/3. lékařská fakulta9 9669 413Splněno
NU21-09-00031Vývoj nové efektivní strategie umožňující identifikaci žen se zvýšeným rizikem vzniku karcinomu endometriaHrstka Roman, doc. Mgr. Ph.D.Masarykův onkologický ústav9 9419 941Splněno
NU21-09-00067PODPORA ZDRAVÉHO STÁRNUTÍ: VYUŽITÍ VZDĚLÁVACÍCH A PSYCHOSOCIÁLNÍCH INTERVENCÍ PRO UDRŽENÍ MENTÁLNÍHO ZDRAVÍ, PREVENCI A VČASNOU DIAGNOSTIKU DEPRESE, ÚZKOSTI A KOGNITIVNÍCH PORUCH U SENIORŮ V KOMUNITĚBužgová Radka, Doc. PhDr. Ph.D.Ostravská univerzita/Lékařská fakulta4 7274 727Splněno
NU21-09-00297Souběh výskytu zánětlivých revmatických a psychiatrických onemocnění: epidemiologie, identifikace rizikových skupin a ekonomických nákladůHušáková Markéta, MUDr. Ph.D.Revmatologický ústav12 79012 790Splněno s výhradami
NU21-09-00300Role sestry a péče o ni v době pandemieChloubová Ivana, Mgr. Ph.D.Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích/Zdravotně sociální fakulta7 0537 053Splněno
NU21-09-00357Výhody fotodynamické a sonodynamické terapie u multiresistentních mikroorganismůKolářová Hana, Prof. RNDr. CSc.Univerzita Palackého v Olomouci/Lékařská fakulta10 2129 753Splněno
NU21-09-00362Kohortová prospektivní studie nových nutričních faktorů mezi rodinami (KOMPAS)Gojda Jan, MUDr. Ph.D.Fakultní nemocnice Královské Vinohrady10 83610 836Splněno
NU21-09-00541Role oxidativního stresu při hojení dekubitů u pacientů s míšní lézíBabula Petr, prof. PharmDr. Ph.D.Masarykova univerzita/Lékařská fakulta10 06210 062Splněno
NU21-09-00548Komplexní integrovaný rámec zdravotní péče pro zlepšení výsledného stavu pacientů po cévní mozkové příhodě v České republice (CARES CZ)Mikulík Robert, Prof. MUDr. Ph.D.Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně8 1118 111Splněno
NU21-09-00558Vliv řízené pohybové aktivity na dysbalanci autonomního nervového systému, imunitního systému a sníženou zdravotní zdatnost u onkologických pacientů po adjuvantní chemoterapii.Kiss Igor, Doc. MUDr. Ph.D.Masarykův onkologický ústav9 3839 383Splněno
NU21-09-00564Kvalita poskytované prenatální a perinatální péče pohledem českých žen.Janků Petr, MUDr. Ph.D.Masarykova univerzita/Lékařská fakulta4 3194 319Splněno
NU21J-09-00004Srovnání nových a tradičních metod tréninku inspiračního svalstva u pacientů s CHOPN založených na vzdáleném monitorováníDosbaba Filip, PhDr. Ph.D., MBAFakultní nemocnice Brno3 8563 856Splněno s výhradami
NU21J-09-00064Účinnost distanční peer podpory v prevenci poporodní deprese: randomizovaná kontrolovaná studie.Šebela Antonín, MUDr. Ph.D.Národní ústav duševního zdraví5 8455 845Splněno
NU22-09-00021Faktory ovlivňující kvalitu života u mladých dospělých po ischemické cévní mozkové příhodě: prospektivní studie u mladých pacientů do 50 let v České republiceGurková Elena, Doc., Mgr. PhDUniverzita Palackého v Olomouci/Fakulta zdravotnických věd6 9726 972Splněno
NU22-09-00056Ověření účinnosti eHealth mobilní aplikace na podporu duševního zdraví při snižování stresu a prevenci stresem navozených změn psycho-neuroendokrino-imunologické sítě u pacientek s nádorem prsu po ukončené adjuvantní chemoterapiiSvětlák Miroslav, doc. PhDr. Ph.D.Masarykova univerzita/Lékařská fakulta14 28214 282Splněno
NU22-09-00433Studium vybraných sérotypů Streptococcus pneumoniae působících invazivní onemocnění v České republice metodou sekvenace celého genomuKřížová Pavla , MUDr. CSc.Státní zdravotní ústav7 3836 757Splněno
NU22-09-00447Vliv pohybově-vzdělávacího programu inspirovaného principy vývojové kineziologie na determinanty sarkopenie a křehkosti v pozdním věkuMacháčová Kateřina, Mgr. Ph.D.Univerzita Karlova/Fakulta humanitních studií6 4396 439Splněno
NU22-09-00457Poruchy spánku u hospitalizovaných pacientů jako rizikový faktor výskytu deliriaJarošová Darja, prof. PhDr. Ph.D.Ostravská univerzita/Lékařská fakulta8 9918 991Splněno
NU22-09-00493Nosní mikrobiom a molekulární imunitní mechanismy v prevenci a patogenezi nosních polypů a chronické rinitidy; vztah k poruchám čichu a alergiiFunda David, MUDr. Ph.D.Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.9 7959 795Splněno
NU22-09-00539ProstaPilot. Screening karcinomu prostaty pomocí magnetické rezonance se zkráceným protokolemStaník Michal, Doc. MUDr. Ph.D.Masarykův onkologický ústav6 6816 681Splněno
NU22-09-00645Extraintestinální patogenní Escherichia coli: molekulární epidemiologie a populační genomika v rámci národní surveillance antimikrobiální rezistenceDolejská Monika , Doc. RNDr. Ph.D.Univerzita Karlova/Lékařská fakulta Plzeň11 96211 962Splněno
NU22J-09-00064Pečujme o ty co pečují o nás: Individuální prediktory a intervenční strategie pro duševní zdraví zdravotnických pracovníkůŠeblová Dominika, Ph.D., M.Sc.Univerzita Karlova/2. lékařská fakulta6 7376 737Splněno
NU22-10-00054Nalezení nových terapeutických cílů pro léčbu obrovskobuněčného kostního nádoruNeradil Jakub, doc. RNDr. Ph.D.Masarykova univerzita/Přírodovědecká fakulta10 33310 333Splněno
NU22-10-00072Vytvoření 3D modelu clubfoot a Dupuytrenovy choroby a následné testování antifibrotických látekEckhardt Adam, Mgr. Ph.D.Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.10 21410 214Splněno
NU22-10-00240Závažné typy luxačních zlomenin hlezna (Maisonneuveova a Bosworthova zlomenina) – Diagnostika, pathoanatomie, léčba, komplikace.Tuček Michal, doc. MUDr. Ph.D.Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha7 8767 876Splněno
NU22-10-00479Optimalizace frakcionačních režimů radioterapie patních ostruh: Monocentrická prospektivní randomizovaná open-label studieŠlampa Pavel, prof. MUDr. CSc.Masarykův onkologický ústav3 9473 947Splněno s výhradami

Oblast A hodnocení dílčích zpráv za rok 2022

Registrační čísloNázev projektuNavrhovatelUchazeč/PracovištěÚčelovéHodnocení
NU22-A-105Prediktivní biomarkery závažnosti a odpovědi na terapii COVID-19Fakultní nemocnice BrnoSova Milan doc. MUDr. Ph.D.5 437Splněno s výhradami
NU22-A-106Klinický fenotyp osob očkovaných proti Sars-CoV-2 hospitalizovaných pro onemocnění COVID- 19 jako podklad optimalizace národní očkovací strategie a postexpoziční profylaxeFakultní nemocnice Hradec KrálovéČerná Pařízková Renata MUDr. Ph.D., LL.M.2 484Splněno
NU22-A-108Stanovení potenciálních prognostických laboratorních markerů u pacientů s COVID-19Fakultní nemocnice Hradec KrálovéKujovská Krčmová Lenka doc. RNDr. Ph.D.2 956Splněno
NU22-A-114Hodnocení dopadu pandemie COVID-19, post covid, long covid na oblast rehabilitaceFakultní nemocnice OstravaPastucha Dalibor Doc. MUDr. Ph.D., MBA1 765Splněno
NU22-A-121Role imunitního systému při vzniku poškození myokardu u pacientů s onemocněním COVID-19.Fakultní nemocnice u sv. Anny v BrněPanovský Roman doc. MUDr. Ph.D.5 229Nesplněno
NU22-A-123Prognostické faktory ovlivňující výsledky léčby a mortalitu u pacientů s COVID-19, nové diagnostické metody, stávající a nové terapeutické možnosti COVID-19Fakultní Thomayerova nemocniceZazula Roman Doc. MUDr. Ph.D.4 123Splněno
NU22-A-124Změny perfúze a difúze mozku po prodělaném onemocnění COVID-19Institut klinické a experimentální medicínyIbrahim Ibrahim Mgr. Ph.D.2 659Splněno
NU22-A-125Vliv SARS-CoV-2 na časný výskyt akutního koronárního syndromu, jeho komplikací a polyvaskulárního postižení.Institut klinické a experimentální medicínyPiťha Jan Prof., MUDr. CSc.3 156Splněno
NU22-A-150Sledování imunitní odpovědi po očkování mRNA vakcínami proti viru SARS-CoV-2 u pacientů s autoimunitními neurologickými onemocněnímiVšeobecná fakultní nemocnice v PrazeNytrová Petra MUDr. Ph.D.4 381Splněno

Oblast B hodnocení dílčích zpráv za rok 2022

Registrační čísloNázev projektuNavrhovatelUchazeč/PracovištěÚčelovéHodnocení
NU22-B-100Komunikace závažných zpráv v podmínkách pandemieCentrum paliativní péče, z. ú.Loučka Martin PhDr. Ph.D.1 492Splněno s výhradami
NU22-B-112Management antibiotické léčby u pacientů s kritickým stupněm Covid-19Fakultní nemocnice OlomoucUvízl Radovan doc. MUDr. Ph.D.4 822Splněno
NU22-B-122Diagnostika superinfekcí u ventilovaných pacientů s COVID-19 pneumoniíFakultní nemocnice u sv. Anny v BrněSuk Pavel MUDr. Ph.D.2 189Pozastaveno/pří jemce požádal o ukončení projektu
NU22-B-147Vliv diagnostiky nálože živého viru SARS-CoV-2 na účinnost léčby remdesiviremVšeobecná fakultní nemocnice v PrazeBalík Martin doc. MUDr. Ph.D., EDIC1 971Splněno

Oblast C hodnocení dílčích zpráv za rok 2022

Registrační čísloNázev projektuNavrhovatelUchazeč/PracovištěÚčelovéHodnocení
NU22-C-113 **Vliv pandemie COVID-19 na chirurgickou péči o pacienty se solidním nádorem zažívacího traktu v ČRFakultní nemocnice OstravaMartínek Lubomír doc. MUDr. Ph.D.5 011Splněno
NU22-C-126Aspekty imunitní odpovědi a efektivita posilující dávky mRNA vakcíny proti SARS-CoV-2 u nemocných po transplantaci ledvinyInstitut klinické a experimentální medicínyViklický Ondřej prof. MUDr. CSc.6 427Splněno

Oblast D hodnocení dílčích zpráv za rok 2022

Registrační čísloNázev projektuNavrhovatelUchazeč/PracovištěÚčelovéHodnocení
NU22-D-130Dopad pandemie COVID-19 na časnou diagnostiku poruch autistického spektra (PAS) a na duševní zdraví dětí s PAS a jejich rodin.Masarykova univerzita – Lékařská fakultaDanhofer Pavlína MUDr. Ph.D.3 470Splněno
NU22-D-132Vliv mediálního zobrazení pandemie COVID-19 na duševní zdraví a postoje k vakcinaciNárodní ústav duševního zdravíHoráček Jiří prof. MUDr. Ph.D., FCMA4 787Splněno
NU22-D-133Transkraniální stimulace stejnosměrným proudem (tDCS) jako léčebná intervence pro zotavení z post-akutních následků SARS-CoV-2 (PASC)Národní ústav duševního zdravíKlírová Monika MUDr. Ph.D.4 086Splněno
NU22-D-134Změny ve výskytu duševních onemocnění, čerpání zdravotních služeb a postojích k duševním onemocněním v souvislosti s pandemií COVID-19: reprezentativní průřezová studie české dospělé populace a sekundární analýza dat z již proběhlých šetřeníNárodní ústav duševního zdravíMohr Pavel prof. MUDr. Ph.D6 926Splněno
NU22-D-135Kognitivní funkce po diagnóze COVID-19 u osob se schizofreniíNárodní ústav duševního zdravíRodriguez M. Mabel V. PhDr. Ph.D.3 604Splněno s výhradami
NU22-D-136MRI MORFOMETRICKÉ A PROTEOMICKÉ MARKERY ZÍSKANÉ Z MOZKOVÝCH EXOSOMŮ PŘED A PO INFEKCI
SARS-COV-2
Národní ústav duševního zdravíŠpaniel Filip MUDr. Ph.D.6 530Splněno
NU22-D-146Dopady pandemie COVID-19 na přirozenou úmrtnost, sebevražednost a sebepoškozování u lidí s historií duševního onemocnění: Retrospektivní kohortová studie na datech z národních zdravotnických registrůÚstav zdravotnických informací a statistiky ČRJarkovský Jiří RNDr. Ph.D.3 572Splněno

** Odborné hodnotící orgány podmiňují pokračování v řešení redukcí nákladů.

Oblast E hodnocení dílčích zpráv za rok 2022

Registrační čísloNázev projektuNavrhovatelUchazeč/PracovištěÚčelovéHodnocení
NU22-E-109N antigen SARS-CoV-2 v periferní krvi a rizikové faktory progrese onemocnění COVID-19 do závažného klinického stavuFakultní nemocnice v MotoleHubáček Petr MUDr. Ph.D.3 679Nesplněno
NU22-E-138Význam specifické T buněčné odpovědi po vakcinaci proti SARS-CoV2 pro leukemické pacienty se sníženou imunitouÚstav hematologie a krevní transfuzeNěmečková Šárka RNDr. DrSc.4 538Splněno
NU22-E-152Prevence komplikací u pacientů po COVID-19 onemocnění – možnosti imunitní rehabilitaceVšeobecná fakultní nemocnice v PrazeZávadová Eva doc. MUDr. Ph.D.4 020Splněno

Projekty navržené ke kontrolní činnosti

Registrační čísloNázev projektuŘešitelPříjemcePanel
NU20-01-00186Identifikace faktorů ovlivňujících adherenci k farmakoterapii u pacientů s diabetem 2. typu s využitím necílené metabolomikydoc. Ing. Čajka Tomáš, Ph.D.Fyziologický ústav AV ČRP01
NU20-01-00264Placentární metabolismus tryptofanu jako spoj mezi maternálním zánětem a poruchami neurologického vývoje novorozenceProf. PharmDr. Štaud František, Ph.D.Univerzita Karlova/ Farmaceutická fakulta Hradec KrálovéP01
NU20-02-00261Mechanismy účinku genetických variant LDL receptoru a role genetických variant lipoproteinu(a) při vzniku hypercholesterolémie u pacientu s FHFajkusová Lenka, Doc. RNDr. CSc.Fakultní nemocnice BrnoP02
NU20-02-00310Hodnocení významnosti pravo-levého zkratu u pacientů s PFO po prodělané systémové embolizaciŠťásek Josef, Doc. MUDr. Ph.D.Fakultní nemocnice Hradec KrálovéP02
NU20-03-00126Hostitelský mikrobiom ve vztahu k rozvoji Barrettova jícnu a adenokarcinomu jícnuprof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc.Fakultní nemocnice BrnoP03
NU20-03-00148Diagnostika a management pacientů s glioblastomem s časnou progresí před zahájením adjuvantní onkologické léčbydoc. MUDr. Lakomý Radek, Ph.D.Masarykův onkologický ústavP03
NU21-03-00122Vzácné gynekologické sarkomy (studie REGYS)prof. MUDr. Pavel Dundr, Ph.D.Všeobecná fakultní nemocnice v PrazeP03
NU21-03-00195Strategie antivirové léčby glioblastomu: Hodnoceni klinické odpovědi a studie biomarkerůprof. MUDr. Bártek Jiří, CSc., Dr.h.c.Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.P03
NU20-04-00410Neurální mechanismy dialektické behaviorální terapie u pacientů s hraniční poruchou osobnostiMUDr. Pavel Theiner, Ph.D.Fakultní nemocnice BrnoP04
NU20J-04-00022Zdravé stárnutí mozku: Celoživotní perspektivaMUDr. Pavla Čermáková, Ph.D.Národní ústav duševního zdravíP04
NU22-05-00402Specifická imunitní odpověď po očkování proti virovým patogenům u imunokompromitovaných pacientůprof. MUDr. Tomáš Kalina, Ph.D.Univerzita Karlova/2. lékařská fakultaP05
NU22J-05-00056Vliv terapie inhibitory IL-17 na kožní a střevní mikrobiotu a funkci střevní bariéry u pacientů s psoriázouMUDr. Filip Rob, Ph.D.Fakultní nemocnice BulovkaP05
NU21-06-00408Prediktivní potenciál dynamických změn v subpopulacích neutrofilů a monocytů ve vývoji SIRS a sepse po operaci nebo traumatu.Vlková Marcela, Mgr. Ph.D.Masarykova univerzita/Lékařská fakultaP06
NU21J-06-00027Rekurence primární sklerózující cholangitidy po transplantaci jater: klíčová role osy střeva-játra v terapii a diagnosticeBajer Lukáš, MUDr. Ph.D.Institut klinické a experimentální medicínyP06
NU20-07-00026Změny transkriptomu během časného postnatálního vývoje u lidí: vliv porodní nezralosti na regulaci energetického metabolizmuKopecký Jan, MUDr. DrSc.Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.P07
NU20J-07-00004Faktory kmenovosti a proteiny rodiny p53 u sarkomů dětského věku: Dysregulovaná transkripční síť jako potenciální cíl terapieŠkoda Jan, RNDr. Ph.D.Masarykova univerzita/Přírodovědecká fakultaP07
NV19-08-00362Hodnocení stability aterosklerotického plátu v karotidě pomocí digitální analýzy ultrazvukového obrazu u pacientů se stenózou vnitřní karotidydoc. MUDr. Charvát František, Ph.D., EBIRÚstřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice PrahaP08
NU20-08-00311Nové diagnostické postupy ve vyšetření sluchových změn způsobených stárnutím.MUDr. Profant Oliver, Ph.D.Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.P08
NU21-08-00228Detekce změn mikrostruktury a strukturální konektivity fokálních kortikálních dysplázií pomocí diffusion kurtosis imagingMUDr. Kynčl Martin, Ph.D.Univerzita Karlova/2. lékařská fakultaP08
NU21-08-00280Nádorem aktivovatelné nanosondy pro vysoce selektivní navigovanou chirurgiidoc. MUDr. Bouček Jan, Ph.D.Fakultní nemocnice v MotoleP08
NU21-09-00297Souběh výskytu zánětlivých revmatických a psychiatrických onemocnění: epidemiologie, identifikace rizikových skupin a ekonomických nákladůHušáková Markéta, MUDr. Ph.D.Revmatologický ústavP09
NU21J-09-00004Srovnání nových a tradičních metod tréninku inspiračního svalstva u pacientů s CHOPN založených na vzdáleném monitorováníDosbaba Filip, PhDr. Ph.D., MBAFakultní nemocnice BrnoP09
NU22-10-00479Optimalizace frakcionačních režimů radioterapie patních ostruh: Monocentrická prospektivní randomizovaná open-label studieprof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc.Masarykův onkologický ústavP10

Souhrn dílčích zpráv za rok 2022

PanelVES 2018VES 2019VES 2020VES 2020JVES 2021VES 2021JVES 2022VES 2022JCelkem
P011381626128
P020661526127
P031715121214263
P040512110210242
P0502811027131
P061250825124
P070172816126
P0801114218217266
P09131111228139
P10000000404
Celkem440861098178312350
KomiseVES covid
A9
B4
C2
D7
E3
Celkem25

Hodnocení dílčích zpráv

PanelSplněnoSplněno s výhradouPozastavenoCelkem
P01261128
P02252027
P03549063
P04402042
P05301031
P06186024
P07251026
P085511066
P09336039
P103104
Celkem309401*350

Hodnocení dílčích zpráv (VES covid)

KomiseSplněnoSplněno s výhradouPozastavenoNesplněnoCelkem
A71019
B21104
C20002
D61007
E20013
Celkem1931*225

* Projekt byl na vlastní žádost příjemce ukončen

Pokud se Vám některá data nezobrazují správně, celé Hodnocení si můžete stáhnout jako PDF zde.