HODNOCENÍ ZÁVĚREČNÝCH ZPRÁV PROJEKTŮ MZ ČR UKONČENÝCH V ROCE 2020

Ministerstvo zdravotnictví předkládá výsledek hodnocení Závěrečných zpráv o řešení projektů MZ ČR (AZV ČR) ukončených k 30. 6. 2020 a k 31. 12. 2020 vč. projektů nominovaných na Cenu ministra zdravotnictví za mimořádné výsledky dosažené v oblasti výzkumu a vývojeze soutěží VES 2015, VES 2016 a VES 2017 (viz příloha Seznam-hodnocených-ZZ-projektů-ukončených-v-roce-2020.pdf).

Projekty byly hodnoceny v čtyřstupňové kategorii V, U, O, S. Posudky k závěrečným zprávám za rok 2020 byly pro řešitele a další pověřené osoby zveřejněny v ISVP (1x posudek zpravodaje a min. 2 externích oponentů).

Souhrnná tabulka Hodnocení Závěrečných zpráv:

HodnoceníV – vynikající *U – uspělO – nesplněno,
bez sankcí
S – nesplněno,
sankce **
Celkem
Počet48243075

Celkem bylo hodnoceno 75 Závěrečných zpráv (vč. jednoho ukončeného projektu k 30. 6. 2020).

*) 16 projektů hodnocených v kategorii „V“ bylo nominováno na Cenu ministra zdravotnictví za mimořádné výsledky dosažené v oblasti výzkumu a vývoje. Z těchto nominací vybere Vědecká rada AZV ČR (VR) a Předsednictvo AZV ČR, po prezentacích řešitelů na zasedání dne 3. 9. 2021, 10 projektů k udělení ocenění. Návrh následněschvaluje také pan ministr, řešitelůmvybraných projektů bude předáno ocenění slavnostním způsobem.

**) V případě závěrečného hodnocení ukončeného projektu v kategorii „S“ je Poskytovatel oprávněn požadovat po Příjemci vrácení dotace podle míry nesplnění zadání, a to až do výše 100 % čerpané účelové podpory za celou dobu řešení projektu. Výše sankce bude posuzována individuálně na návrh odborných orgánů AZV ČR. Řešiteli takto hodnoceného projektu nebude po dobu 3 let (počínaje udělením tohoto hodnocení, nikoliv od ukončení projektu) přidělena účelová podpora MZ ČR, tudíž je bude po tuto dobu vyřazen z účasti v dalších veřejných soutěžích v roli navrhovatele. Příloha

Seznam-hodnocených-ZZ-projektů-ukončených-v-roce-2020.pdf