INFORMACE O VYHLÁŠENÍ VES 2021

Chtěli bychom Vás informovat, že dle plánu Ministerstva zdravotnictví ČR by měla být v polovině měsíce května vyhlášena nová veřejná soutěž VES 2021.

Vyhlášení s přesným datem bude zveřejněno na webových stránkách MZ ČR a AZV ČR. Na základě nesčetných dotazů Vás chceme dále informovat, že postavení AZV ČR, oproti ostatním grantovým agenturám (např. GAČR, TAČR), neumožňuje agentuře vyhlásit speciální veřejnou soutěž s tématem COVID-19. Projekty s touto problematikou mohou být podány do již výše zmíněné soutěže.