Pokyny k vypracování Dílčích zpráv o řešení programových projektů za rok 2021. Jedná se o nekončící projekty administrované Agenturou pro zdravotnický výzkum ČR (AZV), které byly přijaty k podpoře v rámci VES 2017, VES 2018, VES 2019, VES 2020 a VES 2021.

Projekty, jejichž řešení bylo schváleno na delší dobu než 1 rok, jsou každý rok hodnoceny prostřednictvím odborných hodnotících panelů Agentury pro zdravotnický výzkum ČR (AZV) formou Dílčích (dříve průběžných) zpráv o řešení projektu. Jedná se o stručný přehled splněných jednotlivých cílů za uplynulý rok a informace o čerpání účelové podpory.

Pokyny k vyplnění Dílčí zprávy najdete v příloze tohoto článku (viz příloha Pokyny pro vyplnění Dílčí zprávy za rok 2021_projekty AZV řešené dle Zadávací dokumentace VES 2017, 2018, 2019, 2020, 2021) a v příslušné Zadávací dokumentaci.

Dílčí zpráva se předkládá za projekt jako celek a obsahuje i údaje týkající se části projektu řešené dalším účastníkem.

Formuláře Dílčí zprávy jsou dostupné výhradně na internetových stránkách poskytovatele ve webové aplikaci ISVP na adrese http://eregpublic.ksrzis.cz/ a jsou shodné pro všechny běžící projekty AZV (bez ohledu na veřejnou soutěž, v které byly přijaty k podpoře). Věnujte prosím pozornost přiloženým Pokynům a pomocnému manuálu s názvem „Vyplnění_dílčí_zprávy_ISVP_2021.pdf“.

Dílčí zpráva musí být vytvořena aplikací ISVP a zaslána prostřednictvím datové zprávy s názvem „AZV – DZ registrační číslo projektu“ (místo slov „registrační číslo projektu“ bude doplněno příslušné registrační číslo projektu) do datové schránky Agentury pro zdravotnický výzkum České republiky s identifikátorem „f7eike4“. Samotný dokument není nutné přejmenovávat. V jedné datové zprávě zasílejte vždy jednu dílčí zprávu. Po finalizaci bude Dílčí zpráva opatřena elektronickou pečetí (podpisem), která tuto zprávu identifikuje. Dílčí zpráva nesmí být nijak upravována, jinak bude tato jedinečná pečeť (podpis) porušena. Přílohy k Dílčí zprávě se vkládají přímo do aplikace v elektronické podobě (scan), datovou schránkou se pak neodesílají. Velikost všech vložených příloh dohromady může být max. 10 MB.

Dílčí zprávy za rok 2021 administrují zaměstnanci kanceláře Agentury pro zdravotnický výzkum ČR, na které se můžete obracet v případě nejasností. Kontaktní údaje naleznete na webových stránkách https://www.azvcr.cz/.

Termín odevzdání Dílčí zprávy je do 21. ledna 2022 do 12 hodin

Vážení příjemci, u projektů NV18-04-00256, NV19-02-00046 a NU20J-04-00022 bylo požádáno o schválení změny projektu, která již sice byla schválená, ale prozatím nebyla změna zohledněna v ISVP, dílčí zpráva bude otevřena po úpravě projektu v ISVP (jakmile bude DZ připravena, budeme informovat řešitele emailem), děkujeme za pochopení.

Přílohy:

Pokyny_pro_vyplneni_Dilci_zpravy_za_rok_2021_projekty_AZV_resene_dle_Zadavaci_dokumentace_VES_2017-2018-2019-2020-2021.pdf
– Vyplneni_dilci_zpravy_ISVP_2021.pdf