Pozvánka na seminář pořádaný AZV ČR k nové soutěži „VES 2025“ – kapacita naplněna

Děkujeme za Váš zájem o seminář, prezenční i online kapacita již byla naplněna.

Vážené dámy a pánové,

dovolujeme si Vás pozvat na seminář, týkající se nové soutěže „VES 2025“, který je především určen pro pracovníky grantových oddělení a navrhovatele projektů.

Seminář se uskuteční hybridní formou v úterý 21. května 2024 od 10 do 12 hodin v zasedací místnosti 136/Beneš v sídle AZV ČR, Ruská 2412/85, Praha 10 (budova IPVZ) či prostřednictvím MS Teams.

Program semináře:

  1. Úvodní slovo Předsedy AZV ČR prof. Slabého
  2. Nejdůležitější změny v zadávací dokumentaci: JUDr. Ivana Reichová
  3. Podání návrhu projektu v ISVP: Ing. Iva Škach Vrbíková
  4. Hodnotící proces: prof. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D.
  5. Diskuze

Svou účast, prosím, potvrďte, v případě prezenční formy, co nejdříve (z kapacitních důvodů), nejpozději však do 7. 5. 2024 vč., v případě online formy pak nejpozději do 17. 5. 2024 vč., na email 

Do emailu prosím uveďte jméno, příjmení, instituci, formu účasti (prezenčně nebo online) a emailový kontakt (povinný u všech osob při online účasti), email lze příp. zaslat i hromadně.

V případě naplnění kapacity (prezenční účast), bude upozornění zveřejněno na webových stránkách AZV ČR a již bude možná pouze online forma účasti.

Z důvodu registrace žádáme účastníky, kterým bude potvrzena prezenční účast na semináři, o dřívější příchod cca 10-20 minut před oficiálním zahájením. Online účastníkům bude v pondělí (20. 5. 2024) zaslán link pro přihlášení se na seminář prostřednictvím MS Teams.