Představili jsme novinky týkající se zapojení do evropských partnerství pro oblast zdraví

Agentura pro zdravotnický výzkum ČR uspořádala v úterý 19. prosince 2023 seminář věnovaný evropským partnerstvím pro oblast zdraví, kterého se zúčastnily více než dvě desítky zájemců, převážně pracovníků grantových oddělení. Účastníci akce si mohli v prezentaci Mgr. Moniky Kocmanové z AZV ČR, koordinátorky Evropských partnerství pro oblast zdraví, mimo jiné vyslechnout základní vhled do evropských partnerství včetně jejich definice, typů, podmínek zapojení nebo způsobů financování.

Pokud jste seminář nestihli, můžete nahlédnout do přiložené prezentace, kde najdete nejdůležitější informace. Zároveň je k dispozici i první pracovní verze metodiky, která detailněji popisuje jednotlivé kroky od samotného vzniku evropských partnerství až po zahájení a vyhlašování spolufinancovaných výzev, specifikuje podmínky a vymezuje obecná pravidla a postupy pro implementaci evropských partnerství. Přiložená metodika bude podléhat dalším úpravám a aktualizacím s ohledem na další vývoj jak na národní, tak mezinárodní úrovni.

V případě jakýchkoli dotazů k evropským partnerstvím se můžete obracet na e-mail nebo na telefonní číslo +420 606 273 871. Všem zájemcům děkujeme za účast, podnětné otázky i bohatou diskuzi a těšíme se na další spolupráci!

Prezentace k Evropským partnerstvím pro oblast zdraví
Metodika k Evropským partnerstvím pro oblast zdraví – první verze