PRODLOUŽENÍ PROGRAMU NA PODPORU ZDRAVOTNICKÉHO APLIKOVANÉHO VÝZKUMU NA LÉTA 2015 – 2022 O 1 ROK

Vláda ČR schválila svým usnesením ze dne 23. srpna 2021 č. 738 prodloužení Programu na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 – 2022 (kód NV) o 1 rok bez nároku na navýšení účelové podpory. Důvodem prodloužení je dlouhodobě nepříznivá epidemiologická situace spojená s šířením onemocnění covid-19, v důsledku čehož mohlo dojít ke zpoždění činností spojených s řešením projektů.

Nově název programu zní „Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 – 2023“ a projekty Ministerstva zdravotnictví, resp. AZV, které započaly své řešení do roku 2019 (včetně), lze tedy v případě potřeby prodloužit až do roku 2023, ovšem bez nároku na účelovou podporu.Příloha:
Programu na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 – 2023.pdf