REGON – prosinec 2024: představení Evropských partnerství v oblasti zdraví

Dovolujeme si Vás již s předstihem informovat, že letošní poslední pravidelné setkání zástupců
grantových kanceláří výzkumných organizací REGON se bude věnovat představení Evropských
partnerství v oblasti zdraví, které organizačně zajišťuje právě Agentura pro zdravotnický výzkum ČR.
Akce pořádaná prezenčně i online po záštitou České asociace manažerů a administrátorů ve
výzkumu, CZARMA, z. s., se uskuteční 4. prosince 2024 od 9.00 do 11.00 v budově Masarykovy
univerzity na Komenského náměstí 2, místnost 300.

Registrace na seminář bude otevřena v říjnu 2024.

Podrobnější informace budou v nadcházejících měsících dostupné na webu CZARMA a také
zveřejněny na našich webových stránkách.