prof. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D. jmenován novým předsedou AZV ČR

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek jmenoval předsedou Agentury pro zdravotnický výzkum (AZV ČR) prof. RNDr. Ondřeje Slabého, Ph.D.

„Pan profesor je odborníkem s bohatými zkušenostmi, který v Agentuře pro zdravotnický výzkum působí již několik let. Věřím proto, že vedení AZV ČR bude v dobrých rukou,” uvedl ministr zdravotnictví Vlastimil Válek.

Prof. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D se po celou svou kariérní dráhu zabýval aplikovaným výzkumem ve zdravotnictví se speciálním zaměřením na nádorovou genomiku, získáváním poznatků pro inovativní diagnostiku a moderní terapii. Publikoval více než 200 odborných titulů, je členem národních i nadnárodních odborných společností a přednostou Biologického ústavu Lékařské fakulty. V AZV ČR působil jako člen hodnotícího panelu Nádorové choroby, následně zaujal místo předsedy tohoto panelu, a poslední dva roky je členem předsednictva AZV.