Seminář k nové soutěži VES 2024

P O Z V Á N K A

NA SEMINÁŘ POŘÁDANÝ AGENTUROU PRO ZDRAVOTNICKÝ VÝZKUM ČESKÉ REPUBLIKY (AZV ČR) K NOVÉ SOUTĚŽI „VES 2024“

Dovolujeme si Vás pozvat na seminář, týkající se nové soutěže „VES 2024“, který je především určen pro pracovníky grantových oddělení a navrhovatele projektů.

Seminář se uskuteční ve dvou termínech (hybridní formou):

1. TERMÍN: ve středu 24. května 2023 od 10 hodin

a

2. TERMÍN: v úterý 13. června 2023 od 10 hodin

v zasedací místnosti 134/Albert v sídle AZV ČR, Ruská 2412/85, Praha 10 (budova IPVZ) či prostřednictvím MS Teams.

Program semináře:

  1. Úvodní slovo Předsedy AZV ČR prof. Slabého
  2. Nejdůležitější změny v zadávací dokumentaci: prezentace JUDr. Ivana Reichová, AZV ČR
  3. Podání návrhu projektu v ISVP: prezentace Ing. Iva Škach Vrbíková, AZV ČR
  4. Diskuze

Účast osob, které se za Vaši instituci zúčastní, prosím, závazně potvrďte zasláním vyplněného přiloženého formuláře do 10. 5. 2023 na adresu: .

V případě naplnění kapacity jednoho ze shora uvedených termínů, bude upozornění zveřejněno na webových stránkách AZV ČR.

Tato pozvánka byla rozeslaná prostřednictvím datových schránek na všechny spolu/uchazeče, kteří v posledních 5letech podali do soutěží AZV ČR návrh projektu.

Příloha: Formulář pro potvrzení účasti.xlsx