Seznam návrhů projektů doručených do VES 2017

Registrační čísloPanelVedlejší panelNavrhovatelOrganizaceMateřská organizace uchazeče (pouze VŠ)
17-28029AP09MUDr. Miloslav Kopeček, Ph.D.Národní ústav duševního zdraví
17-28055AP05RNDr. Ruth Tachezy, Ph.D.Přírodovědecká fakultaUniverzita Karlova
17-28064AP08RNDr. Karel Koberna, CSc.Lékařská fakultaUniverzita Palackého v Olomouci
17-28086AP03doc. MUDr. Josef Vodička, Ph.D.Fakultní nemocnice Plzeň
17-28093AP01Prof., Ing. Rudolf Poledne, CSc.Institut klinické a experimentální medicíny
17-28103AP02MUDr. Ivana Králová Lesná, PhD.Institut klinické a experimentální medicíny
17-28135AP01P09MUDr. Leoš RejmontÚstřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha
17-28142AP01P07MUDr. Miroslav VeithFakultní nemocnice Královské Vinohrady
17-28157AP08PharmDr. Šárka Kubinová, Ph.D.Ústav experimentální medicíny AV ČR, v.v.i.
17-28161AP02Doc. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D.Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
17-28174AP01Ing. Tomáš Koutný, Ph.D.Fakulta aplikovaných vědZápadočeská univerzita v Plzni
17-28188AP05Doc. MVDr. Jan Bardoň, Ph.D., MBALékařská fakultaUniverzita Palackého v Olomouci
17-28190AP05prof. MUDr. Evžen Weigl, CSc.Lékařská fakultaUniverzita Palackého v Olomouci
17-28208AP01MUDr. Zlatko Pastor, Ph.D.Fakultní nemocnice v Motole
17-28212AP09MUDr. Martina Havlíčková, CSc.Státní zdravotní ústav, příspěvková organizace
17-28220AP02Prof. MUDr. Miloš Táborský, CSc, FESC, MBAFakultní nemocnice Olomouc
17-28231AP01RNDr. Jana Nekvindová, Ph.D.Fakultní nemocnice Hradec Králové
17-28249AP07MUDr. Tomáš JurenFakultní nemocnice Brno
17-28254AP03RNDr. Petr Vaňhara, Ph.D.Lékařská fakultaMasarykova univerzita
17-28265AP02MUDr. Radka Kočková, Ph.D.Institut klinické a experimentální medicíny
17-28277AP08RNDr. Štěpán Podzimek, Ph.D.Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
17-28296AP06prof. MUDr. Ondřej Šeda, Ph.D.1. lékařská fakultaUniverzita Karlova
17-28306AP03Prof. MUDr. Stanislav Filip, DSc.Lékařská fakulta v Hradci KrálovéUniverzita Karlova
17-28323AP01MUDr. Aleš Vícha, PhD.2. lékařská fakultaUniverzita Karlova
17-28334AP01Ing. Jaroslav Hubáček, CSc., DSc.Institut klinické a experimentální medicíny
17-28347AP05MUDr. Eva Kieslichová, PhDInstitut klinické a experimentální medicíny
17-28352AP01RNDr. Jan Kovář, CSc.Institut klinické a experimentální medicíny
17-28368AP02RNDr. Dana Dlouhá, Ph.D.Institut klinické a experimentální medicíny
17-28375AP02doc. MUDr. Roman Panovský, Ph.D.Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
17-28381AP08RNDr. Michal Masařík, Ph.D.Lékařská fakultaMasarykova univerzita
17-28404AP03prof. MUDr. Pavel Dundr, Ph.D.Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
17-28415AP08PhDr. Helena Kisvetrová, Ph.D.Fakulta zdravotnických vědUniverzita Palackého v Olomouci
17-28427AP04MUDr. Přemysl Jiruška, Ph.D.Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i.
17-28443AP08doc. RNDr. Marcela Buchtová, Ph.D.Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v.v.i.
17-28462AP08Mgr. Luděk Slavík, Ph.D.Lékařská fakultaUniverzita Palackého v Olomouci
17-28470AP03doc. RNDr. Pavel Souček, CSc.Státní zdravotní ústav, příspěvková organizace
17-28491AP03RNDr. Luděk Záveský, Ph.D.1. lékařská fakultaUniverzita Karlova
17-28502AP04PhDr. Dana KrejčířováThomayerova nemocnice
17-28518AP03Prof. Dr. Zoran CuligFakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
17-28539AP09doc. MUDr. Helena Žemličková, Ph.D.Fakultní nemocnice Hradec Králové
17-28541AP02MUDr. Martin Pešl, Ph.D.Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
17-28556AP08doc. PharmDr. Jan Gajdziok, Ph.D.Farmaceutická fakultaVeterinární a farmaceutická univerzita Brno
17-28560AP08MUDr. Josef Včelák, PhD.1. lékařská fakultaUniverzita Karlova
17-28573AP05Doc. MUDr. Michal Hofer, CSc.Biofyzikální ústav AV ČR, v.v.i.
17-28587AP08Mgr. Ibrahim Ibrahim, Ph.D.Institut klinické a experimentální medicíny
17-28594AP01doc. MUDr. David Karásek, Ph.D.Lékařská fakultaUniverzita Palackého v Olomouci
17-28600AP01MUDr. VLADIMÍRA FEJFAROVÁ, Ph.D.Institut klinické a experimentální medicíny
17-28616AP02doc. MUDr. Otto Mayer, CSc.Lékařská fakulta v PlzniUniverzita Karlova
17-28644AP03Mgr. Radka Václavíková, Ph.D.Lékařská fakulta v PlzniUniverzita Karlova
17-28659AP03Mgr. Roman Hrstka, Ph.D.Masarykův onkologický ústav
17-28685AP02RNDr. Ivana Vaněčková, CSc.Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i.
17-28692AP07doc. MUDr. Antonín Pařízek, CSc.Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
17-28709AP06MUDr. Ivan Čundrle, Ph.D.Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
17-28713AP09Mgr. Alexander NagyStátní zdravotní ústav, příspěvková organizace
17-28732AP01MUDr. Peter Girman, Ph.D.Institut klinické a experimentální medicíny
17-28745AP06MUDr. Lucia Machová Urdzíková, PhD.Ústav experimentální medicíny AV ČR, v.v.i.
17-28766AP01P07doc. MUDr. Jan Piťha, CSc.Fakultní nemocnice v Motole
17-28778AP06Mgr. Petra Hrubá, PhD.Institut klinické a experimentální medicíny
17-28784AP02doc. MUDr. Vojtěch Melenovský, CSc.Institut klinické a experimentální medicíny
17-28797AP06doc. MUDr. Jan Martínek, Ph.D.Institut klinické a experimentální medicíny
17-28807AP04MUDr. Libor Ustohal, Ph.D.Středoevropský technologický institutMasarykova univerzita
17-28811AP05prof. MUDr. Peter Wendsche, CSc.Lékařská fakultaMasarykova univerzita
17-28824AP08MUDr. Taras Ardan, Ph.D.Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v.v.i.
17-28830AP03Doc. MUDr. Jiří Vachtenheim, CSc.1. lékařská fakultaUniverzita Karlova
17-28848AP06Doc. Ing. Karel Kotaška, Ph.DFakultní nemocnice v Motole
17-28869AP09prof. MUDr. Jarmila Procházková, CSc.Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
17-28876AP06P08prof. MUDr. Jiří Gallo, Ph.D.Fakultní nemocnice Olomouc
17-28882AP01Prof. MUDr. Vladimír Bláha, CSc.Lékařská fakulta v Hradci KrálovéUniverzita Karlova
17-28895AP02Associate Professor, MUDr. Robert Holaj, CSc., MBAVšeobecná fakultní nemocnice v Praze
17-28905AP04Prof. MUDr. Hana Papežová, CSc.Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
17-28914AP08prof. MUDr. Jaroslav Mokrý, Ph.D.Lékařská fakulta v Hradci KrálovéUniverzita Karlova
17-28922AP03RNDr. Jana Březinová, Ph.D.Ústav hematologie a krevní transfúze
17-28933AP04doc. Ing. Hana Tomášková, Ph.D.Fakulta informatiky a managementuUniverzita Hradec Králové
17-28946AP05Mgr. Kateřina Svobodová, Ph.D.Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.
17-28951AP09prof. MUDr. Milan Tuček, CSc.1. lékařská fakultaUniverzita Karlova
17-28967AP05Prof. MUDr. Ilja Stříž, CSc.Institut klinické a experimentální medicíny
17-28979AP03Ing. Lubica Ondrušová, PhD.1. lékařská fakultaUniverzita Karlova
17-28980AP03doc. MUDr. Pavel Klener, Ph.D.1. lékařská fakultaUniverzita Karlova
17-28998AP05MUDr Filip Bursa, Ph.D.Fakultní nemocnice Ostrava
17-29009AP08Prof. MUDr. František Saudek, DrSc.Institut klinické a experimentální medicíny
17-29045AP03RNDr. Petr Ježek, DrSc.Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i.
17-29066AP08doc. MUDr. Romana Koberová Ivančaková, CSc.Lékařská fakulta v Hradci KrálovéUniverzita Karlova
17-29078AP03MUDr. David Šmíd, Ph.D.Fakultní nemocnice Plzeň
17-29084AP06MUDr. Ondrej Mestak, Ph.D.Nemocnice Na Bulovce
17-29097AP06Ass.Prof. Vojtěch Havlas, PhD.2. lékařská fakultaUniverzita Karlova
17-29107AP04Doc. MUDr. Blanka Adamová, Ph.D.Fakultní nemocnice Brno
17-29111AP07MUDr. Eva Klásková, Ph.D.Lékařská fakultaUniverzita Palackého v Olomouci
17-29124AP07MUDr. Radek Veselý, Ph.D.Lékařská fakultaMasarykova univerzita
17-29130AP04doc. RNDr. Petr Svoboda, DrSc.Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i.
17-29153AP05RNDr. Ondřej HolýLékařská fakultaUniverzita Palackého v Olomouci
17-29169AP05Mgr. Marie Brázdová, Ph.D.Biofyzikální ústav AV ČR, v.v.i.
17-29176AP08doc. MUDr. Petr Vávra, Ph.D.Lékařská fakultaOstravská univerzita
17-29182AP05MUDr. Ester Mejstříková, Ph.D.2. lékařská fakultaUniverzita Karlova
17-29195AP05Mgr. Jan Frič, PhDFakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
17-29202AP07Ph.Dr. Hana Janečková, Ph.D.Thomayerova nemocnice
17-29218AP07RNDr. Kateřina Hirschfeldová, Ph.D.Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
17-29239AP05P06Konstantinos Papagiannitsis, Ph.D.Lékařská fakulta v PlzniUniverzita Karlova
17-29241AP08prof. MUDr. Hana Langrová, Ph.D.Lékařská fakulta v Hradci KrálovéUniverzita Karlova
17-29256AP09MUDr. Jana KozákováStátní zdravotní ústav, příspěvková organizace
17-29260AP06Docent, MUDr. Jaromír Mašata, CSc.Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
17-29273AP07Doc. RNDr. Lenka Fajkusová, CSc.Fakultní nemocnice Brno
17-29287AP06doc. RNDr. Tomáš Roušar, Ph.D.Fakulta chemicko-technologickáUniverzita Pardubice
17-29294AP03MUDr. Tomáš KazdaMasarykův onkologický ústav
17-29327AP05RNDr. Josef Bodor, CSc.1. lékařská fakultaUniverzita Karlova
17-29336AP06Prof. MUDr. Jaromír Astl, CSc.Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha
17-29343AP03doc. RNDr. Sabina Ševčíková, Ph.D.Lékařská fakultaMasarykova univerzita
17-29358AP07MUDr. Irena Aldhoon Hainerová, Ph.D.Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
17-29370AP07PharmDr. Pavel Jáč, Ph.D.Farmaceutická fakulta v Hradci KrálovéUniverzita Karlova
17-29389AP03prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.Masarykův onkologický ústav
17-29391AP04prof., MUDr. Ivana Štětkářová, CSc.3. lékařská fakultaUniverzita Karlova
17-29410AP05Mgr. Michal Křupka, Ph.D.Lékařská fakultaUniverzita Palackého v Olomouci
17-29423AP07prof. Ing. Zdeněk Sedláček, DrSc.2. lékařská fakultaUniverzita Karlova
17-29434AP09PhDr. Simona SaibertováLékařská fakultaMasarykova univerzita
17-29447AP09PhDr. Radka Bužgová, Ph.D.Lékařská fakultaOstravská univerzita
17-29452AP04Prof. MUDr. Ing. Petr Hluštík, Ph.D.Lékařská fakultaUniverzita Palackého v Olomouci
17-29468AP08RNDr. Jan Bobek, Ph.D.1. lékařská fakultaUniverzita Karlova
17-29475AP09doc. PhDr. Sylva Bártlová, Ph.D.Zdravotně sociální fakultaJihočeská univerzita v Českých Budějovicích
17-29481AP06P08MUDr. Luděk StehlíkThomayerova nemocnice
17-29499AP08MDDr. Radovan ŽižkaLékařská fakultaUniverzita Palackého v Olomouci
17-29508AP01P04RNDr. Marek Vecka, PhD.Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
17-29520AP09MUDr. Jan Bruthans, CSc.Thomayerova nemocnice
17-29531AP09Doc. Ing. Radovan Bílek, CSc.Endokrinologický ústav
17-29549AP06prof. MUDr. Sylvie Dusilová Sulková, DrSc., MBALékařská fakulta v Hradci KrálovéUniverzita Karlova
17-29554AP02RNDr. Pavel SuchánekInstitut klinické a experimentální medicíny
17-29565AP03Mgr. Lubomír Procházka, Ph.D.Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i.
17-29577AP05Prof. MUDr. Petr Pohunek, CSc.2. lékařská fakultaUniverzita Karlova
17-29583AP04P08Ales HahnFakultní nemocnice Královské Vinohrady
17-29596AP08Ing. Kateřina Smešný Trtková, CSc.Lékařská fakultaUniverzita Palackého v Olomouci
17-29605AP02MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D.Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
17-29614AP03Doc. MUDr. Vuk Fait, CSc.Masarykův onkologický ústav
17-29622AP09MUDr. Antonín Šípek, CSc.Thomayerova nemocnice
17-29633AP05MUDr. Radek KlubalČeská genetická banka spol.s r.o.
17-29646AP08MUDr Ludmila Boublíková, PhD2. lékařská fakultaUniverzita Karlova
17-29651AP05Doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D.Lékařská fakultaUniverzita Palackého v Olomouci
17-29679AP08doc. RNDr. Pavla Poučková, CSc.1. lékařská fakultaUniverzita Karlova
17-29680AP08P06Ing. Dominik Rejman, CSc.Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i.
17-29698AP01doc. MUDr. Martin Malý, Ph.D.Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha
17-29701AP08prof. MUDr. Robert Staffa, Ph.D.Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
17-29717AP03MUDr. Petra Kleiblová, Ph.D.1. lékařská fakultaUniverzita Karlova
17-29729AP03prof. MUDr. Tomáš Stopka, Ph.D.Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
17-29738AP01Doc. MUDr. Dana Müllerová, Ph.D.Lékařská fakulta v PlzniUniverzita Karlova
17-29740AP03prof. RNDr. Marie Jarošová, CSc.Lékařská fakultaUniverzita Palackého v Olomouci
17-29755AP03MUDr. Jan Molinský, Ph.D.1. lékařská fakultaUniverzita Karlova
17-29764AP09Doc. MVDr. Renáta Karpíšková, Ph.D.Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i.
17-29772AP07Ing. Jitka ŠtekrováVšeobecná fakultní nemocnice v Praze
17-29786AP07Mgr. Martina Živná, Ph.D.1. lékařská fakultaUniverzita Karlova
17-29793AP01MUDr. Michal Tomčík, Ph.D.Revmatologický ústav
17-29803AP08MUDr. Eva Závodná, Ph.D.Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
17-29819AP09doc. Vladimír Rogalewicz, CSc.Fakulta biomedicínského inženýrstvíČeské vysoké učení technické v Praze
17-29835AP05doc. Ing. Karel Holada, Ph.D.1. lékařská fakultaUniverzita Karlova
17-29842AP06MUDr. Miroslav Durila, Ph.D.Fakultní nemocnice v Motole
17-29857AP09RNDr. Ivo Rudolf, Ph.D.Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i.
17-29861AP03MUDr. Ondřej Kalita, Ph.D.Fakultní nemocnice Olomouc
17-29874AP08MVDr. Martin Faldyna, Ph.D.Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i.
17-29888AP04doc. MUDr. Dana Horáková, Ph.D.Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
17-29890AP04David Krahulik, M.D. Ph.D.Fakultní nemocnice Olomouc
17-29900AP08MUDr. Milan Filipovič, Ph.D.Fakultní nemocnice Brno
17-29916AP05Mgr. Zdenka Navrátilová, Ph.D.Lékařská fakultaUniverzita Palackého v Olomouci
17-29928AP08prof. MUDr. Svatopluk AdámekFakultní nemocnice v Motole
17-29959AP04Prof. MUDr. Petr Kaňovský, CSc.Fakultní nemocnice Olomouc
17-29971AP03MUDr. Magdalena KlánováVšeobecná fakultní nemocnice v Praze
17-29985AP03MUDr. Libor HavelThomayerova nemocnice
17-29992AP06RNDr. Martina Saláková, Ph.D.Přírodovědecká fakultaUniverzita Karlova
17-30004AP03MUDr. Josef Srovnal, Ph.D.Lékařská fakultaUniverzita Palackého v Olomouci
17-30015AP03doc. MUDr. Pavel Zonča, Ph.D., FRCSFakultní nemocnice Ostrava
17-30027AP09doc. MUDr. Dagmar Horáková, Ph.D.Lékařská fakultaUniverzita Palackého v Olomouci
17-30036AP06MUDr. Václav Vobruba, Ph.D.Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
17-30058AP08Prof. RNDr. Jozef Csöllei, CSc.Farmaceutická fakultaVeterinární a farmaceutická univerzita Brno
17-30062AP07Ing. Barbora ŠumováRevmatologický ústav
17-30070AP09MUDr. Petr Hubáček, Ph.D.Fakultní nemocnice v Motole
17-30089AP03prof. MUDr. Roman Hájek, CSc.Fakultní nemocnice Ostrava
17-30091AP08Mgr. Kateřina Petříčková, Ph.D.Přírodovědecká fakultaJihočeská univerzita v Českých Budějovicích
17-30101AP04doc. MUDr. Daniel Šaňák, Ph.D.Fakultní nemocnice Olomouc
17-30117AP04P03MUDr. Eva Vlckova, Ph.D.Lékařská fakultaMasarykova univerzita
17-30129AP06P04MUDr. Oliver Profant, Ph.D.Fakultní nemocnice v Motole
17-30138AP03prof. Ing. Jiří Neužil, CSc.Biotechnologický ústav AV ČR, v.v.i.
17-30140AP02Doc. MUDr. Alois Krobot, Ph.D.Fakultní nemocnice Olomouc
17-30155AP02MUDr. Tomáš Skála, Ph.D.Fakultní nemocnice Olomouc
17-30164AP01MUDr. Jakub Víšek, Ph.D.Fakultní nemocnice Hradec Králové
17-30172AP08MUDr. Ota Hlinomaz, CSc.Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
17-30186AP08prof. Ing. René Kizek, DrSc.Farmaceutická fakultaVeterinární a farmaceutická univerzita Brno
17-30206AP07Martin PiskacekLékařská fakultaMasarykova univerzita
17-30210AP01RNDr. Daniela Vejražková, Ph.D.Endokrinologický ústav
17-30223AP01RNDr. Markéta Vaňková, Ph.D.Endokrinologický ústav
17-30234AP06P05prof. MUDr. David Jahoda, CSc.Fakultní nemocnice v Motole
17-30247AP08Ing. Bc. Ivo Überall, Ph.D.Lékařská fakultaUniverzita Palackého v Olomouci
17-30252AP03P01MUDr. Filip Gabalec, Ph.D.Fakultní nemocnice Hradec Králové
17-30275AP04Doc. RNDr. Zuzana Zemanová, CSc.1. lékařská fakultaUniverzita Karlova
17-30281AP08MUDr. Tomáš Hucl, Ph.D.Institut klinické a experimentální medicíny
17-30299AP03MUDr. Pavel ZárubaÚstřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha
17-30309AP07MUDr. Petr Janků, PhDFakultní nemocnice Brno
17-30313AP03RNDr. Lenka Zdrazilova Dubska, PhD.Masarykův onkologický ústav
17-30366AP03RNDr. Markéta Janatová, Ph.D.1. lékařská fakultaUniverzita Karlova
17-30378AP08Lakshman VaranasiLékařská fakultaUniverzita Palackého v Olomouci
17-30384AP04Prof.MUDr. Jan Mareš, Ph.D.Fakultní nemocnice Olomouc
17-30397AP03prof. MUDr. Zdeněk Ráčil, Ph.D.Fakultní nemocnice Brno
17-30402AP01P09prof. MUDr. Hana Matejovska Kubesova, CScLékařská fakultaMasarykova univerzita
17-30418AP05P08RNDr. Jaroslav Turánek, CSc.Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i.
17-30425AP06doc. MUDr. Ladislav Hess, DrSc.Institut klinické a experimentální medicíny
17-30439AP08prof. MUDr. Lydie Izakovičová Hollá, Ph.D.Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
17-30441AP09MUDr. Anna Jiráková, Ph.D.2. lékařská fakultaUniverzita Karlova
17-30456AP09Dzmitry Krupchanka, Ph.D.Národní ústav duševního zdraví
17-30460AP05doc. MVDr. Oto Melter, PhD.2. lékařská fakultaUniverzita Karlova
17-30473AP03RNDr. Lenka Kujovská Krčmová, Ph.D.Fakultní nemocnice Hradec Králové
17-30494AP07Prof. MUDr. Vladimír Mihál, CSc.Lékařská fakultaUniverzita Palackého v Olomouci
17-30500AP07doc. MUDr. Petra Lišková, MD, Ph.D.1. lékařská fakultaUniverzita Karlova
17-30516AP03Prof. MUDr. Zdeněk Kolář, CSc.Fakultní nemocnice Olomouc
17-30528AP01Ing. Martin Hill, DrSc.Endokrinologický ústav
17-30537AP05RNDr. Petr Kodym, CSc.Státní zdravotní ústav, příspěvková organizace
17-30544AP06Prof. MUDr. Jan Betka, DrSc FCMAFakultní nemocnice v Motole
17-30559AP04PhDr. Mabel Virginia Rodriguez Manchola, Ph.D.Národní ústav duševního zdraví
17-30585AP04doc. RNDr. Omar Šerý, Ph.D.Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v.v.i.
17-30592AP04Doc. RNDr. Daniel Frynta, Ph.D.Národní ústav duševního zdraví
17-30603AP04Doc. MUDr. Olga Švestková, PhDVšeobecná fakultní nemocnice v Praze
17-30619AP02prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc.Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
17-30626AP08MUDr. Jan Bouček, Ph.D.Fakultní nemocnice v Motole
17-30642AP04doc. MUDr. Robert Rusina, PhD.1. lékařská fakultaUniverzita Karlova
17-30657AP01Mgr. Marek Bužga, Ph.D.Lékařská fakultaOstravská univerzita
17-30661AP09RNDr. Michal Slaný, Ph.D.Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i.
17-30674AP03doc. RNDr. Dagmar Solichová, PhDFakultní nemocnice Hradec Králové
17-30688AP08MUDr. Zdeněk Kořistek, Ph.D.Národní Centrum Tkání a Buněk a.s.
17-30707AP09Mgr. Karel Fišer, Ph.D.2. lékařská fakultaUniverzita Karlova
17-30711AP08Prof. MUDr. Jiří Ehrmann, Ph.D.Lékařská fakultaUniverzita Palackého v Olomouci
17-30724AP03Prof. MUDr. Martin Klabusay, Ph.D.Lékařská fakultaUniverzita Palackého v Olomouci
17-30748AP08Prof. MUDr. Miloš Pešek, CSc.Lékařská fakulta v PlzniUniverzita Karlova
17-30753AP08Ing. Jiří Janata, CSc.Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.
17-30769AP08Doc. MUDr. René Vobořil, Ph.D.Nemocnice Na Bulovce
17-30776AP07MUDr. Antonín Šípek jr.Thomayerova nemocnice
17-30782AP01doc. MUDr. Jiří Heráček, Ph.D.Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha
17-30805AP05MUDr. Vladislav Raclavský, Ph.D.Lékařská fakultaUniverzita Palackého v Olomouci
17-30822AP07doc. RNDr. Petr Kuglík, CSc.Přírodovědecká fakultaMasarykova univerzita
17-30833AP04prof. RNDr. Aleš Stuchlík, Ph.D.Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i.
17-30846AP09MUDr. Ivana Holcátová, CSc.1. lékařská fakultaUniverzita Karlova
17-30851AP05MUDr. Otakar Nyč, Ph.D.Fakultní nemocnice v Motole
17-30867AP08MSc. Daniel Georgiev, Ph.D.Fakulta aplikovaných vědZápadočeská univerzita v Plzni
17-30879AP08RNDr. Petr Dráber, DrSc.Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i.
17-30898AP08prof. RNDr. Stanislaw Mitura, DrSc.Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovaceTechnická univerzita v Liberci
17-30908AP04Prof. MUDr. Manuela Vaněčková, Ph.D.Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
17-30912AP05Doc. MUDr. František Mrázek, PhD.Lékařská fakultaUniverzita Palackého v Olomouci
17-30920AP03Ing. Veronika Vymetálková, Ph.D.Ústav experimentální medicíny AV ČR, v.v.i.
17-30931AP04P08prof. MUDr. Miroslav Kuba, DSc.Lékařská fakulta v Hradci KrálovéUniverzita Karlova
17-30949AP08Mgr. Jiří Novotný, Ph.D.Lékařská fakultaUniverzita Palackého v Olomouci
17-30965AP07Ing. Markéta Tesařová, PhD1. lékařská fakultaUniverzita Karlova
17-30977AP03RNDr. Tomáš Etrych, Ph.D.Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i.
17-30983AP07Doc. MUDr. Štěpánka Průhová, PhD.2. lékařská fakultaUniverzita Karlova
17-30996AP03prof. RNDr. Zdeněk Trávníček, Ph.D.Přírodovědecká fakultaUniverzita Palackého v Olomouci
17-31000AP02prof. MUDr. Radek Pudil, Ph.D.Fakultní nemocnice Hradec Králové
17-31016AP08MUDr Tomáš Belšan, CScÚstřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha
17-31037AP05MUDr. et MVDr. Jozef Škarda, Ph.D.Lékařská fakultaUniverzita Palackého v Olomouci
17-31063AP08doc. PharmDr. Aleš Tichý, Ph.D.Fakultní nemocnice Hradec Králové
17-31085AP09MUDr. Viktor Mravčík, Ph.D.Národní ústav duševního zdraví
17-31092AP06MUDr. et MUDr. Jan Štembírek, Ph.D.Fakultní nemocnice Ostrava
17-31118AP04MUDr. et RNDr. Ondřej BradáčÚstřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha
17-31125AP08MUDr. Jan Hlavsa, Ph.D.Fakultní nemocnice Brno
17-31139AP05MUDr. Zora Mělková, Ph.D.1. lékařská fakultaUniverzita Karlova
17-31141AP03P07MUDr. Zdenka KřenováFakultní nemocnice Brno
17-31156AP08Ing. Pavel Májek, Ph.D.Ústav hematologie a krevní transfúze
17-31160AP03MUDr. Ondřej Fiala, Ph.D.Lékařská fakulta v PlzniUniverzita Karlova
17-31173AP09doc. MUDr. Václav Liška, Ph.D.Lékařská fakulta v PlzniUniverzita Karlova
17-31187AP01MUDr. Ludmila Brunerová, Ph.D.3. lékařská fakultaUniverzita Karlova
17-31211AP03Mgr. Veronika MikulováVšeobecná fakultní nemocnice v Praze
17-31224AP07Doc. MUDr. Jiří Pašta, CSc.InoCure s.r.o.
17-31230AP04prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D.Lékařská fakultaMasarykova univerzita
17-31248AP05Doc. MUDr. Jarmila Heissigerová, Ph.D.1. lékařská fakultaUniverzita Karlova
17-31253AP02Doc., MUDr. Martin Hutyra, Ph.D.Lékařská fakultaUniverzita Palackého v Olomouci
17-31269AP05Doc. MUDr. Petr Hamal, Ph.D.Fakultní nemocnice Olomouc
17-31276AP08prof. MUDr. Ladislav Plánka, Ph.D.Fakultní nemocnice Brno
17-31282AP08RNDr. Luděk Šefc, CSc.1. lékařská fakultaUniverzita Karlova
17-31295AP09Kateřina AzeemLékařská fakultaUniverzita Palackého v Olomouci
17-31305AP03doc. Mgr. Ctirad Hofr, Ph.D.Středoevropský technologický institutMasarykova univerzita
17-31314AP09doc. RNDr. Dagmar Dzúrová, CSc.Přírodovědecká fakultaUniverzita Karlova
17-31322AP01MD Jan KrásnýFakultní nemocnice Královské Vinohrady
17-31333AP05prof. MUDr. David Šmajs, Ph.D.Lékařská fakultaMasarykova univerzita
17-31346AP08doc. RNDr. Petr Kubáň, Ph.D.Středoevropský technologický institutMasarykova univerzita
17-31351AP08MUDr. Lukáš HrubanFakultní nemocnice Brno
17-31367AP06MUDr. Pavel Studený, PhD.Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
17-31379AP03MUDr. Petr Matoušek, Ph.D.Fakultní nemocnice Ostrava
17-31398AP03Ing. Michaela Dostálová Merkerová, Ph.D.Ústav hematologie a krevní transfúze
17-31403AP07Doc. MUDr. Zbyněk Straňák, CSc.Ústav pro péči o matku a dítě
17-31419AP08Prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc.Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha
17-31426AP09Mgr. Tomáš Hložek1. lékařská fakultaUniverzita Karlova
17-31435AP09Mgr. Jitka PrajsováNárodní ústav duševního zdraví
17-31442AP07doc. MUDr. František Liška, Ph.D.1. lékařská fakultaUniverzita Karlova
17-31457AP03PharmDr. Lukáš Červený, Ph.D.Farmaceutická fakulta v Hradci KrálovéUniverzita Karlova
17-31461AP07doc. RNDr. Vladimír Divoký, Ph.D.Lékařská fakultaUniverzita Palackého v Olomouci
17-31474AP04Mgr. Stjepan Uldrijan, CSc.Lékařská fakultaMasarykova univerzita
17-31488AP03RNDr. Lenka Krsková, Ph.D.Fakultní nemocnice v Motole
17-31490AP04Prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych.Národní ústav duševního zdraví
17-31501AP09doc. PhDr. Jana Marečková, Ph.D.Lékařská fakultaUniverzita Palackého v Olomouci
17-31517AP01P04Mgr. Jana Vítků, PhD.Endokrinologický ústav
17-31529AP05MUDr. Jan UlrychVšeobecná fakultní nemocnice v Praze
17-31538AP05RNDr. Martin Gregor, PhD.Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i.
17-31540AP06MUDr. Jan Strojil, Ph.D.Lékařská fakultaUniverzita Palackého v Olomouci
17-31555AP08P06doc. Ing. Lukáš Čapek, Ph.D.Fakulta strojníTechnická univerzita v Liberci
17-31564AP07Mgr. Adam Eckhardt, Ph.D.Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i.
17-31572AP01P02MUDr. Lukáš Zlatohlávek, Ph.D.Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
17-31586AP09doc. Paed.Dr. Miroslav Kopecký, Ph.D.Fakulta zdravotnických vědUniverzita Palackého v Olomouci
17-31593AP05RNDr. Šárka Němečková, DrSc.Ústav hematologie a krevní transfúze
17-31604AP03Ing. Ota Fuchs, CSc.Ústav hematologie a krevní transfúze
17-31615AP08prof. MUDr. Radovan Pilka, Ph.D.Lékařská fakultaUniverzita Palackého v Olomouci
17-31627AP03Doc.MVDr. Luděk Vajner, CSc.2. lékařská fakultaUniverzita Karlova
17-31636AP04Mgr. et Mgr. Kateřina Skřivanová, Ph.D.Fakultní nemocnice Brno
17-31643AP09Mgr. Ladislav KážmérNárodní ústav duševního zdraví
17-31658AP03doc. MUDr. Petra Tesařová, Csc.Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
17-31662AP08Mgr. Martin Hrubý, Ph.D.Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i.
17-31670AP09RNDr. Hana Zamrazilová, Ph.D.Endokrinologický ústav
17-31689AP05Juraj BosákLékařská fakultaMasarykova univerzita
17-31691AP09Doc. MUDr. Marek Baláž, Ph.D.Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
17-31708AP07Dr. Ing. Eva KriegováLékařská fakultaUniverzita Palackého v Olomouci
17-31712AP03prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc.Fakultní nemocnice Brno
17-31720AP02doc. MUDr. Jan Bělohlávek, Ph.D.Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
17-31749AP06MUDr. Anatolij Truhlář, Ph.D., FERCFakultní nemocnice Hradec Králové
17-31754AP01Doc. PharmDr. Petr Nachtigal, Ph.D.Farmaceutická fakulta v Hradci KrálovéUniverzita Karlova
17-31765AP05Prof. MUDr. Pavel Boštík, Ph.D.Univerzita obrany – Fakulta vojenského zdravotnictví Hradec KrálovéMinisterstvo obrany
17-31777AP09RNDr Jana Kašpírková, PhDLékařská fakulta v PlzniUniverzita Karlova
17-31783AP05MUDr. et MDDr. Jan HanuliakLékařská fakultaUniverzita Palackého v Olomouci
17-31796AP01doc. MUDr. Jan Malík, CSc.Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
17-31806AP02Doc. MUDr. Martin Fiala, Ph.D.Fakultní nemocnice Brno
17-31810AP08PharmDr. Miloš Petřík, Ph.D.Lékařská fakultaUniverzita Palackého v Olomouci
17-31823AP08P06prof.MUDr Miroslav Zavoral, PhD.Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha
17-31834AP03doc. RNDr. Vladimír Kryštof, Ph.D.Přírodovědecká fakultaUniverzita Palackého v Olomouci
17-31847AP08MUDr. Zbyněk Tüdös, Ph.D.Lékařská fakultaUniverzita Palackého v Olomouci
17-31852AP04doc.MUDr. Jiří Masopust, Ph.DNárodní ústav duševního zdraví
17-31868AP08prof. RNDr. Miroslav Pohanka, Ph.D., DSc.Univerzita obrany – Fakulta vojenského zdravotnictví Hradec KrálovéMinisterstvo obrany
17-31881AP03prof. MUDr. Michael Doubek, Ph.D.Středoevropský technologický institutMasarykova univerzita
17-31899AP03M.Sc. Dmitriy Chudakov, Ph.D.Středoevropský technologický institutMasarykova univerzita
17-31909AP08MUDr. Štěpán Suchánek, Ph.D.Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha
17-31913AP08prof. Ing. Martin Weiter, Ph.D.Fakulta chemickáVysoké učení technické v Brně
17-31921AP09Mgr. Petra Vašíčková, Ph.D.Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i.
17-31932AP05P08doc. MUDr. Jiří Bronský, Ph. D.Fakultní nemocnice v Motole
17-31945AP08MUDr. Jiří Dolina, Ph.D.Fakultní nemocnice Brno
17-31966AP08doc. PharmDr. Karel Šmejkal, Ph.D.Farmaceutická fakultaVeterinární a farmaceutická univerzita Brno
17-31978AP03Ing. Radim Vrzal, Ph.D.Přírodovědecká fakultaUniverzita Palackého v Olomouci
17-31984AP07doc. Mgr. Petr Beneš, Ph.D.Přírodovědecká fakultaMasarykova univerzita
17-31997AP03Mgr. Petr Cígler, Ph.D.Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i.
17-32007AP06MUDr. Pavel Suk, Ph.D.Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
17-32011AP03MUDr. Zuzana Nováková, Ph.D.Lékařská fakultaMasarykova univerzita
17-32024AP09Ing. Martin Kuchař, Ph.D.Fakulta potravinářské a biochemické technologieVysoká škola chemicko- technologická v Praze
17-32030AP03P08doc. MUDr. Michal Zikán, Ph.D.Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
17-32048AP09prof. Ing. Kamil Kuča, Ph.D.Fakulta informatiky a managementuUniverzita Hradec Králové
17-32053AP07doc. Ing. Mgr. Petra Marešová, Ph.D.Fakulta informatiky a managementuUniverzita Hradec Králové
17-32069AP08Prof. Ing. Ladislav Hájek, CSc.Fakulta informatiky a managementuUniverzita Hradec Králové
17-32076AP04RNDr. Eugen Kvašňák, PhD.3. lékařská fakultaUniverzita Karlova
17-32082AP03Mgr. et Mgr. Dalibor Blažek, Ph.D.Středoevropský technologický institutMasarykova univerzita
17-32095AP06MUDr. Marek OrbanCentrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie
17-32105AP09prof. PhDr. Darja Jarošová, Ph.D.Lékařská fakultaOstravská univerzita
17-32114AP02Prof. MUDr. Richard Češka, CSc.Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
17-32122AP06P02doc. MUDr. Josef Feit, CSc.Lékařská fakultaOstravská univerzita
17-32133AP03PhDr. Karel HejdukInstitut biostatistiky a analýzMasarykova univerzita
17-32146AP03doc. Jarmil Šafránek, PhD.Fakultní nemocnice Plzeň
17-32151AP06PharmDr. Adriána RuzsíkováFakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
17-32167AP03doc. RNDr. Petr Mlejnek, Ph.D.Lékařská fakultaUniverzita Palackého v Olomouci
17-32179AP01prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D.Lékařská fakulta v PlzniUniverzita Karlova
17-32180AP08Prof. MUDr. Jiří Kobr, Ph.D.Lékařská fakulta v PlzniUniverzita Karlova
17-32198AP08MUDr. Jan Trna, Ph.D.Fakultní nemocnice Brno
17-32200AP02MUDr. Jan Pláteník, Ph.D.1. lékařská fakultaUniverzita Karlova
17-32216AP03Mgr. Petra Ovesná, Ph.D.Institut biostatistiky a analýzMasarykova univerzita
17-32228AP03Prof. MUDr. Jiří Veselý, CScFakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
17-32237AP02MUDr. Marek Joukal, Ph.D.Lékařská fakultaMasarykova univerzita
17-32244AP04MUDr. Karel Ježek, Ph.D.Lékařská fakulta v PlzniUniverzita Karlova
17-32259AP04MUDr. Petr Konečný, Ph.D., MBAFakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
17-32263AP04Assoc. Prof. Aleš Bartoš, MD, PhDNárodní ústav duševního zdraví
17-32271AP08Assoc. Prof. David Zemánek, MD, PhDVšeobecná fakultní nemocnice v Praze
17-32285AP08Doc. RNDr. Ján Sabo, CSc.Univerzitní centrum energeticky efektivních budovČeské vysoké učení technické v Praze
17-32292AP04prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc.Středoevropský technologický institutMasarykova univerzita
17-32302AP07MUDr. Peter Szitányi, Ph.D.Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
17-32318AP04MUDr. Hana Brožová, Ph.D.Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
17-32339AP09prof. MUDr. Vladimír Janout, CSc.Lékařská fakultaOstravská univerzita
17-32341AP03Prof. Ing. Oľga Križanová, DrSc.Lékařská fakultaMasarykova univerzita
17-32356AP09prof. MUDr. Jana Hercogová, CSc.Nemocnice Na Bulovce
17-32360AP09prof. Ing. Mgr. et Mgr Peter Tavel, Ph.D.Cyrilometodějská teologická fakultaUniverzita Palackého v Olomouci
17-32373AP08P09Mgr. Roman Gabrhelík, Ph.D.Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
17-32387AP04prof. MUDr. Pavel Martásek, Dr.Sc.1. lékařská fakultaUniverzita Karlova
17-32394AP05Meritxell Alberich Jorda, Ph.D.Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i.
17-32409AP05MUDr. Hana Ciferská, Ph.D.Revmatologický ústav
17-32421AP04Mgr. Bc. Karel RiegelNárodní ústav duševního zdraví
17-32432AP03RNDr. Markéta Žáčková, Ph.D.Ústav hematologie a krevní transfúze
17-32445AP04Doc. MUDr. Jan Vevera, Ph.D.1. lékařská fakultaUniverzita Karlova
17-32466AP07Doc. MUDr. Marie Černá, CSc.3. lékařská fakultaUniverzita Karlova
17-32478AP04MUDr. Michal Goetz, Ph.D.Fakultní nemocnice v Motole
17-32484AP04doc. Ing. Petr Kačer, Ph.D.Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.
17-32506AP05RNDr. Milan Reiniš, CSc.Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i.
17-32510AP05doc. MUDr. Ondřej Beran, Ph.D.Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha
17-32534AP03MUDr. Břetislav Gál, PhD.Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
17-32547AP05MUDr. Schalek Petr, Ph.D.Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
17-32552AP05Mgr. Petra Pospíšilová, Ph.D.Lékařská fakultaMasarykova univerzita
17-32568AP04RNDr. MUDr. Monika Červinková, Ph.D.Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v.v.i.
17-32581AP03Doc. MUDr. Jan Fanta, DrSc.Nemocnice Na Bulovce
17-32608AP04Anirban Bhattacharya, PhDFyziologický ústav AV ČR, v.v.i.
17-32612AP05MUDr. Mária Filková, PhDRevmatologický ústav
17-32620AP03RNDr. Vratislav Horák, CSc.Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v.v.i.
17-32631AP04PharmDr. Magdalena Šustková, CSc.3. lékařská fakultaUniverzita Karlova
17-32649AP04MUDr. Tomáš Páleníček, Ph.D.Národní ústav duševního zdraví
17-32654AP03doc. PharmDr. Petr Babula, Ph.D.Lékařská fakultaMasarykova univerzita
17-32665AP04prof. MUDr. Jiří Horáček, Ph.D.Národní ústav duševního zdraví
17-32677AP08Doc.MUDr. Vladimír Bobek, Ph.D.Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
17-32696AP09doc. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D.Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR
17-32704AP05Mgr Kateřina Zachová, PhD.Lékařská fakultaUniverzita Palackého v Olomouci
17-32715AP05MUDr. Olga KryštůfkováRevmatologický ústav
17-32727AP01RNDr. Cyril Bařinka, Ph.D.Biotechnologický ústav AV ČR, v.v.i.
17-32736AP05Dávid MaliňákFakultní nemocnice Hradec Králové
17-32743AP05Mgr. Jan Honegr, Ph.D.Fakultní nemocnice Hradec Králové
17-32758AP03Doc. MUDr. Leoš Křen, Ph.D.Fakultní nemocnice Brno
17-32762AP01MUDr. Soňa Stanická, Ph.D.Endokrinologický ústav
17-32770AP08MVDr. Kateřina Jirků Pomajbíková, Ph.D.Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
17-32789AP03P08Doc. RNDr. Marie Korabečná, Ph.D.Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
17-32791AP03prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., MBAFakultní nemocnice Brno
17-32801AP09PharmDr. Ondřej Soukup, Ph.D.Fakultní nemocnice Hradec Králové
17-32817AP09Dr. Rachel Horsley, BSc(Hons); PG Cert; PhD; CPsychol, fHEANárodní ústav duševního zdraví
17-32829AP08P03RNDr. Martina Petráčková, Ph.D.Ústav hematologie a krevní transfúze
17-32838AP08prof. MUDr. Jan Bureš, CSc., FCMALékařská fakulta v Hradci KrálovéUniverzita Karlova
17-32840AP04MUDr. Richard Barteček, Ph.D.Fakultní nemocnice Brno
17-32855AP03prof. RNDr. Jan Kovář, DrSc.3. lékařská fakultaUniverzita Karlova
17-32864AP06P02MUDr. Aleš Tomek, Ph.D.Fakultní nemocnice v Motole
17-32872AP02MUDr. Aleš Hejčl, PhD.Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
17-32893AP07PhDr. Jana Kopřivová, Ph.D.Národní ústav duševního zdraví
17-32903AP09Mgr. Jiří Vévoda, Ph.D.Fakulta zdravotnických vědUniverzita Palackého v Olomouci
17-32919AP09MUDr. Štěpán Rusňák, Ph.D.Fakultní nemocnice Plzeň
17-32926AP08RNDr. Martin Kuneš, Ph.D.Fakultní nemocnice Hradec Králové
17-32942AP04RNDr. Karel Valeš, PhD.Národní ústav duševního zdraví
17-32957AP04prof. MUDr. Pavel Mohr, Ph.D.Národní ústav duševního zdraví
17-32974AP03M.Sc. Amitava Moulick, Ph.D.Středoevropský technologický institutVysoké učení technické v Brně
17-32988AP03Mgr. Aneta Vávrová, Ph.D.Přírodovědecká fakultaUniverzita Palackého v Olomouci
17-32990AP03Prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
17-33002AP09PhDr. Petr Šifta, Ph.D.Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovaceTechnická univerzita v Liberci
17-33025AP04Mgr. et Mgr. Rafael Doležal, Ph.D.Přírodovědecká fakultaUniverzita Hradec Králové
17-33039AP04RNDr. Eduard Kelemen, Ph.D.Národní ústav duševního zdraví
17-33041AP08Doc. MUDr. Monika Arenbergerová, PhDGrade Medical s.r.o.
17-33056AP04MUDr. Martin Brunovský, Ph.D.Národní ústav duševního zdraví
17-33060AP04MUDr. Martin ČernýVšeobecná fakultní nemocnice v Praze
17-33073AP04prof. RNDr. Jaroslav Flegr, CSc.Přírodovědecká fakultaUniverzita Karlova
17-33094AP07RNDr. Jakub Neradil, Ph.D.Přírodovědecká fakultaMasarykova univerzita
17-33104AP07prof. RNDr. Renata Veselská, Ph.D., M.Sc.Přírodovědecká fakultaMasarykova univerzita
17-33115AP07doc. MUDr. Julie Bienertová-Vašků, Ph.D.Lékařská fakultaMasarykova univerzita
17-33127AP01prof. MUDr. Ladislav Šenolt, Ph.D.Revmatologický ústav
17-33136AP08P04doc. Ing. Daniel Schwarz, Ph.D.Institut biostatistiky a analýzMasarykova univerzita
17-33143AP08P03RNDr. Miroslav Ledvina, CSc.Fakulta potravinářské a biochemické technologieVysoká škola chemicko- technologická v Praze
17-33158AP04doc. PhDr. Marek Preiss, Ph.D.Národní ústav duševního zdraví
17-33162AP05Ing. Hana HulejováRevmatologický ústav
17-33170AP01doc. MUDr. Radmila Kančeva, CSc.Endokrinologický ústav
17-33189AP09P02doc. MUDr. Robert Mikulík, Ph.D.Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
17-33209AP07Volodymyr Shvadchak, Ph.D.Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i.
17-33213AP07prof. MUDr. Jiří Hoch, CSc.Fakultní nemocnice v Motole
17-33232AP08doc. RNDr. Bohuslav Rezek, Ph.D.Fakulta elektrotechnickáČeské vysoké učení technické v Praze
17-33245AP04Mgr. et Mgr. Jitka Lindová, Ph.D.Národní ústav duševního zdraví
17-33250AP02MUDr. Jiří Kříž, Ph.D.Fakultní nemocnice v Motole
17-33266AP03Mgr. Monika BeličkováÚstav hematologie a krevní transfúze
17-33278AP02MUDr. Peter LukáčVšeobecná fakultní nemocnice v Praze
17-33284AP07RNDr. Eliška Václavíková, Ph.D.Endokrinologický ústav
17-33297AP09Doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D.Fakulta humanitních studiíUniverzita Karlova
17-33311AP09Prof. MUDr. Anna Vašků, CSc.Lékařská fakultaMasarykova univerzita
17-33324AP05MVDr. Miroslav TrundaMedicínské centrum Praha, s.r.o.
17-33348AP08doc. Ing. Kateřina Tománková, Ph.D.Lékařská fakultaUniverzita Palackého v Olomouci
17-33353AP05P08doc. MUDr. Mgr. Milan Raška, Ph.D.Lékařská fakultaUniverzita Palackého v Olomouci
17-33369AP05prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBAFakultní nemocnice Královské Vinohrady
17-33395AP02Mgr. Vladimír Rotrekl, PhD.Lékařská fakultaMasarykova univerzita
17-33416AP04Mgr. Ludmila Máčová, Ph.D.Endokrinologický ústav
17-33428AP08Mgr. Hana Štěpánová, Ph.D.Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i.
17-33437AP08P05RNDr. Karel Drbal, Ph.DPřírodovědecká fakultaUniverzita Karlova
17-33444AP02P08Mgr. Filip Studnička, Ph.D.Přírodovědecká fakultaUniverzita Hradec Králové
17-33463AP08Ing. Marek Penhaker, Ph.D.Fakulta elektrotechniky a informatikyVysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
17-33485AP04Mgr. et Mgr. Jarmila TolimatováVšeobecná fakultní nemocnice v Praze
17-33492AP03Doc., MUDr. Tomáš Skalický, Ph.D.Lékařská fakulta v PlzniUniverzita Karlova
17-33503AP08Prof. MUDr. Tomáš Trč, CSc., MBAING MEDICAL s.r.o.
17-33526AP07prof. MUDr. Ivo Mařík, CSc.Fakulta zdravotnických studiíZápadočeská univerzita v Plzni
17-33535AP06MUDr. Robert Zajíček, Ph.D.Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
17-33542AP08MUDr. Zdeněk Stárek, Ph.D.Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
17-33557AP03doc. Mgr. Vítězslav Bryja, Ph.D.Přírodovědecká fakultaMasarykova univerzita
17-33561AP09prof. MUDr. Jindřich Vomela, CSc., LL.M.Fakulta sportovních studiíMasarykova univerzita
17-33588AP01Doc. Mgr. Roman Kanďár, Ph.D.Fakulta chemicko-technologickáUniverzita Pardubice
17-33590AP08doc. Ing. Ondřej Krejcar, Ph.D.Fakulta informatiky a managementuUniverzita Hradec Králové
17-33617AP02doc. Ing. Martin Černý, Ph.D.Fakulta elektrotechniky a informatikyVysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
17-33629AP08Ing. Martin Augustynek, Ph.D.Fakulta elektrotechniky a informatikyVysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava