STANOVISKO POSKYTOVATELE OHLEDNĚ POSUNUTÍ TERMÍNU PRO ODEVZDÁNÍ VÝSLEDKŮ U UKONČENÝCH PROJEKTŮ K 31. 12. 2019

Všechny ukončené projekty je nutné zhodnotit a předat také dodávku do CEP do 30. 6. 2020 (toto je zákonný termín, který nelze posunout).

Nicméně poskytovatel, v souvislosti s pandemií COVID 19 souhlasí s tím, aby všechny výsledky projektů, které nebyly do termínu 30. 6. 2020 uplatněny (např. u článků odeslaných do recenzního řízení do 30. 6. 2020, což je třeba doložit spolu s návrhem článku, nebyla AZV ČR min. doložena akceptace článku k tisku z redakce časopisu), byly poskytovateli (resp. AZV ČR) předloženy do 30. 9. 2020 a budou v rámci ukončeného projektu ještě dodatečně hodnoceny.

Následné přehodnocení projektů bude poté odevzdáno do CEP (původní dodávka však u projektů bez výsledků bude předána s negativním hodnocením). Pokud by mezi odloženými výsledky byly takové, které by panel/VR dodatečně navrhnul na Cenu ministra, bude se tento projekt účastnit výběru na Cenu ministra až v příštím roce.

Samotné výsledky příp. akceptace tisku zasílejte datovou schránkou se všemi potřebnými informacemi o daném výsledku.