ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA (ZZ) – UKONČENÍ ŘEŠENÍ PROJEKTU

Vážení příjemci, dovolujeme si Vás krátce informovat o ZZ a ukončení řešení projektů z VES 2015 a VES 2016, ještě před vydáním samotných pokynů pro vyplňování ZZ (na počátku listopadu).

Ve smlouvě o účelovou podporu je uveden termín pro odevzdání ZZ vždy k 31. 1. daného roku, z objektivních důvodů lze příp. požádat o odklad odevzdání ZZ – odklad však bude umožněn o max. 2 měsíce. Bude nutné „odevzdat“ alespoň rozpracovanou zprávu (k datu 31. 1. 2020) s žádostí o odklad (Formulář ZO bude přílohou pokynů k vyplnění ZZ). Následně do max. 2 měsíců bude nutné finalizovat a odevzdat ZZ (podrobný postup bude upřesněn v pokynech).

Dle zák. 130/2020 Sb. (o podpoře výzkumu….) je stanoveno období potřebné pro doložení výsledků řešení projektu, a to do 180 dní ode dne ukončení řešení projektu (31. 12. 2019). V této době lze např. dodat výsledky k ukončenému projektu, které nebyly uplatněné do řádného ukončení projektu (resp. odevzdání ZZ). Také pro projekty s odkladem odevzdání ZZ (viz odstavec výše), však platí termín odevzdání všech výsledků do 180 dní od ukončení řešení projektu tj. od 31. 12. 2019.

Příp. je možné požádat o změnu a lze prodloužit řešení projektu např. o rok, avšak bez nároku na účelovou podporu. V tomto případě je nutné zajistit personální zajištění řádného dokončení projektu vč. odevzdání ZZ (u prodloužených projektů bude zrušeno, dodatkem ke smlouvě, stanovení minimálního úvazku pro spolu/řešitele a pro odborného spolupracovníka). Žádost o změnu je nutné zaslat nejpozději do 60 kalendářních dnů před koncem kalendářního roku.

Dále upozorňujeme, že v Zadávací dokumentaci 1. veřejné soutěže ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích Programu na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu a vývoje na léta 2015 – 2022 je chybně uvedený termín 577 dní pro prodloužení lhůty hodnocení závěrečné zprávy, pro aplikovaný výzkum platí výše uvedených 180 dní.