Zemřel profesor Vladislav Třeška

S hlubokým zármutkem oznamujeme, že v pátek 17. února 2023 zesnul náš dlouholetý spolupracovník, bývalý předseda Vědecké rady Agentury pro zdravotnický výzkum ČR, vynikající mezinárodně uznávaný chirurg, vědec a pedagog, prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc.

Profesor Vladislav Třeška byl dlouholetým přednostou Chirurgické kliniky Fakultní nemocnice Plzeň a Transplantačního centra v Plzni, proděkanem pro doktorské studium, habilitační a jmenovací řízení Lékařské fakulty v Plzni Univerzity Karlovy, vědeckým tajemníkem České transplantační společnosti, členem výboru České chirurgické společnosti a dalších českých i mezinárodních odborných společností.