ZMĚNA KAPITOLY 5.7. „OČEKÁVANÉ VÝSLEDKY“ V ZADÁVACÍ DOKUMENTACI PODPROGRAMU 3

Vážení uchazeči,

dovolujeme si upřesnit kapitolu 5.7. „Očekávané výsledky“ v Zadávací dokumentaci Podprogramu 3 – Dopady pandemie covid-19 na zdravotní péči v ČR, ve které došlo k administrativní chybě. Níže naleznete její správné znění, které je v souladu se schválenými změnami v Programu na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2020-2026.

5.7. Očekávané výsledky
(1) V návaznosti na stanovené cíle budou podporovány pouze ty projekty, které odůvodněně předpokládají dosažení alespoň jednoho hlavního výsledku výzkumu a vývoje. Hlavním hodnoceným výsledkem, uvedeným v návrhu projektu, bude klinická relevantnost – implementace a publikace výsledku v odborném recenzovaném časopise.

Za hlavní výsledek se považuje jeden z následujících druhů výsledků:
Jimp – recenzovaný odborný článek – původní článek v recenzovaném odborném periodiku, který je obsažen v databázi Web of Science s příznakem „Article“ 11
H – výsledky k promítnutí do právních předpisů a norem, výsledky k promítnutí do směrnic a předpisů nelegislativní povahy závazných v rámci kompetence příslušného poskytovatele, výsledky promítnuté do schválených strategických a koncepčních dokumentů orgánů státní nebo veřejné správy
V – výzkumná zpráva, souhrnná výzkumná zpráva


Za další výsledek se považuje jeden z následujících druhů výsledků:

M – uspořádání konference

(2) Za hlavní a další výsledek VaVaI se pro účely tohoto Podprogramu považuje nový výsledek, který byl dosažen v rámci projektu podpořeného v tomto Podprogramu a v rejstříku informací o výsledcích IS VaVaI bude uplatněn jako výsledek tohoto projektu. Minimálně 1 hlavní nebo vedlejší výsledek každého ukončeného projektu musí být v rejstříku informací o výsledcích Informačního systému VaVaI uplatněn výhradně jako výsledek tohoto projektu.

Ostatní odstavce zůstávají beze změny.