Změna termínu v plánu kontrol projektů v roce 2022

AZV ČR si dovoluje upozornit příjemce účelové podpory na změnu termínů kontrol projektů uvedených v Ročním plánu pro rok 2022.

Vzhledem k mimořádným kontrolám projektů dochází ke změnám  termínů kontrol  v měsících říjen – prosinec 2022 takto:

– kontrola č. 11/2022 – Fakultní nemocnice v Motole, nový termín kontroly: 18.10.2022 – 21.11.2022,
– kontrola č. 12/2022 – Národní ústav duševního zdraví Klecany, nový termín kontroly: 18.10.2022 – 11.11.2022,
– kontrola č. 13/2022 – Univerzita  Karlova / 1. Lékařská fakulta, nový termín kontroly: 15.11.2022  – 19.12.2022.

O případných změnách kontrol projektů, bude AZV ČR příjemce účelové podpory informovat.