Program informačního semináře k evropským partnerstvím

V souvislosti s novou agendou Agentury pro zdravotnický výzkum ČR týkající se zapojení českých vědců do Evropských partnerství v oblasti zdraví jsme se rozhodli uspořádat informační seminář, který se uskuteční 19. prosince 2023 v sídle AZV ČR (Ruská 2412/85, Praha 10), učebna č. 136 v přízemí.

Cílem semináře je informovat o konceptu spolufinancovaných Evropských partnerství se zaměřením na oblasti zdraví. Seminář je určen zejména pro vědeckou komunitu, v jejímž zájmu je dozvědět se více o podmínkách a pravidlech vedoucích ke vstupu do těchto partnerství, jakož i o zapojení se do vyhlašovaných mezinárodních výzev.

Program semináře:

10.15–10.30    Registrace účastníků

10.30–10.40    Zahájení semináře
úvodní slovo prof. Ondřeje Slabého, předsedy AZV ČR

10.40–11.25    Přednáška Informace o Evropských partnerství zaměřených na oblast zdraví
Mgr. Monika Kocmanová, AZV ČR, koordinátorka Evropských partnerství pro oblast zdraví

•          Úvodní vhled do Evropských partnerství & představení základních pojmů
•          Podmínky zapojení do Evropských partnerství
•          Spolufinancované výzvy
•          Způsoby financování
•          Aktuální stav & další vize

11.25–11.45    Diskuse & výměna zkušeností

11.45–12.30    Coffee break, drobné občerstvení

V případě jakýchkoli dotazů neváhejte kontaktovat Mgr. Moniku Kocmanovou, koordinátorku Evropských partnerství pro oblast zdraví, na e-mailové adrese nebo na telefonu +420 606 273 871.