AZV ČR na konferenci Implementace Metodiky 2017+

Rada pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) ve spolupráci s Univerzitou Palackého v Olomouci
uspořádaly 31. října 2023 další konferenci o hodnocení podle Metodiky 2017+, na které byla
tentokrát diskutována specifika a úskalí hodnocení „Medical and Health Sciences“. Mezi
pozvanými přednášejícími nechyběl ani předseda AZV ČR profesor Ondřej Slabý, který se
vyjádřil k hodnocení aplikovaného výzkumu ve zdravotnictví. Zmínil se zejména o
nejdůležitějších změnách v zadávací dokumentaci a o novinkách v hodnoticím procesu.

Pokud jste konferenci nestihli a máte zájem se dozvědět podrobnější informace, můžete si pustit kompletní záznam.

Na konferenci zazněly tyto přednášky:

* Úvod do problematiky hodnocení vědy ve zdravotnictví (Marián Hajdúch, Jan Lata)
* Zkušenosti z prvních pěti let aplikace Metodiky 2017+ (Tomáš Polívka)
* Nástroje hodnocení v Modulech 1 a 2 (Josef Červinka, Michal Nekorjak)
* Medical and Health Sciences po pěti letech hodnocení podle Metodiky 2017+ (Markéta Avakian)
* Pohled Odborných panelů na Medical and Health Sciences po 5 letech hodnocení podle Metodiky 2017+ (Josef Vymazal, Petr Štěpnička)
* Zkušenosti s hodnocením na úrovni poskytovatele (Aleksi Šedo)
* Hodnocení Medical and Health Sciences z pohledu Agentury pro zdravotnický výzkum ČR (Ondřej Slabý)
* Kam dál? Další rozvoj Metodiky a plány do budoucna (Tomáš Polívka)