Co mám uvést do sekce „Harmonogram“?

Sekce „Harmonogram“ obsahuje dvě části, první (samotný harmonogram) je rozdělena na počet let řešení, zde se tedy uvádí harmonogram činností plánovaných v daném roce řešení projektu vč. do řešení zapojených institucí (spoluuchazečů, příp. institucí se smluvně uzavřenou spoluprací). V daném roce by měl být také vyčíslen počet plánovaného náboru pacientů, plánovaných výkonů, pokusů, odběrů atd.“

Druhé pole je „Velikost výzkumného souboru“, zde uveďte statisticky významnou velikost výzkumného souboru dle provedené power analýzy.