Co se rozumí pod pojmem aktivní účast na konferenci?

Aktivní účastí na konferenci se rozumí aktivní vystoupení, nikoliv spoluautorství příspěvku, jednoho člena řešitelského týmu, který je na projektu uveden jmenovitě, a to formou přednášky nebo posteru, kde téma příspěvku musí souviset s problematikou řešeného projektu.

Pro uznání nákladů je nutné k DZ/ZZ doložit minimálně zvací dopis či potvrzení přijetí příspěvku a program. Náklady pro ostatní členy týmu s pasivní formou účasti, i v případě, že jsou spoluautory příspěvku prezentovaného aktivním účastníkem, nejsou uznatelné, a musí být hrazeny z jiných zdrojů např. z institucionálních prostředků dané VO. Dva členové týmu mohou z jednoho projektu požadovat uhrazení nákladů na jednu konferenci pouze v případě přijetí dvou příspěvků s aktivní účastí (přednáška/poster).

V případě, že se nemůže prezentující aktivně konference účastnit, např. pro nemoc, mateřská dovolená apod., je nutné zkontaktovat pořadatele a požádat o změnu prezentujícího (mělo by být vyhověno, pokud by nastal případ, že změna prezentující osoby nebyla akceptována, bude přiložena tato komunikace).