Co se rozumí pod pojmem aktivní účast na konferenci?

Aktivní účastí na konferencích se rozumí vystoupení formou přednášky či posteru s abstraktem v odborném časopisu nebo sborníku, kde je uveden autor a téma musí souviset s daným projektem (tyto přílohy se pak přikládají k dílčí či závěrečné zprávě).