Jak v aplikaci vyplnit intenzitu podpory?

V aplikaci je v souladu se Zadávací dokumentací a nadřazenými právními předpisy sestaven kontrolní vzorec s přednastavenými limity uvedenými v kapitole 2.3. bod (7) Tab.1. Každý uchazeč stanovuje intenzitu podpory zaškrtnutím správných předvoleb na Kartě Náklady souhrn v sekci „Prohlášení uchazeče o skutečnostech ovlivňujících max. intenzitu podpory“. Uvede typ organizace, informace o zveřejňování výsledků a informace o případné spolupráci dle nabídnutého seznamu a v souladu s pravidly uvedenými v Zadávací dokumentaci. Tím se mu ve sloupci Maximální intenzita podpory zobrazí přednastavené % stropy pro míru podpory od poskytovatele. Podíl projektu je pak možné určit výší poskytnutých prostředků z ostatních zdrojů a jejich alokováním na jednotlivé typy výzkumu. (Základní , Průmyslový a Experimentání vývoj – u výpočtu je možnost upravovat prostředky pouze pro Průmyslový a Experimentální výzkum, prostředky pro Základní výzkum jsou automaticky dopočítávany systémem do hodnoty prostředků z dalších zdrojů.)