Jak zjistím, zda byl návrh projektu správně doručen?

Po zaslání finálního PDF návrhu projektu datovou zprávou je možné ověřit, zda došlo ke spárování zaslaného PDF s návrhem projektu v ISVP. Tuto informaci naleznete v záložce detailu projektu označené „Detail“ ve spodní části nazvané „Verze projektu “, kde ve sloupci „Přijato ISDS“ musí být „V pořádku“. „V pořádku“ musí být u verze návrhu, kterou jste stáhli pomocí „Stáhnout PDF“ a je na prvním řádku. Pokud došlo k úpravám návrhu a jeho uložení je nutné zaslat aktuální PDF znova. Pokud se ve sloupci objeví text „S chybou“, tak se datová zpráva s ISVP nespárovala (došlo k porušení dokumentu), je tedy nutné vygenerovat PDF a opětovně ho zaslat datovou zprávou, pokud je ve sloupci „Ne“, nebyla datová zpráva dosud poslána či na AZV prozatím nedošlo k vyzvednutí datové zprávy a předání do ISVP.