Jaký je nejvyšší finanční limit požadované dotace za jeden projekt?

U Podprogramu 2 (podpora rozvoje juniorních výzkumníků) je výše možných uznaných nákladů projektu limitována finanční částkou 7 mil. Kč.